--%>

     ​​Ngày 17/4/2019, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đã có buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường về tình hình triển khai Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước.

     Theo đó, Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước được Bộ TN&MT phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2019. Trong đó, Tổng cục Môi trường dự kiến thành lập 4 đoàn kiểm tra rà soát, đánh giá 51 cơ sở xử lý CTRSH lớn trên phạm vi 25 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia của Bộ TN&MT, UBND và Sở TN&MT, Xây dựng, Tài chính của các địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học liên quan.

     Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Tổng cục Môi trường Hồ Kiên Trung cho biết, theo yêu cầu về việc báo cáo tại Công văn số 825/BTNMT-TCMT của Bộ TN&MT, các địa phương đã gửi báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn khá đủ thông tin, chỉ có một số báo cáo thiếu thông tin về cơ chế tài chính, công tác quy hoạch, cán bộ... Do đó, các đoàn kiểm tra cần làm việc với các địa phương để bổ sung thông tin vào báo cáo, đồng thời, lấy thông tin từ các báo cáo để phục vụ việc tiến hành kiểm tra cơ sở tại địa phương.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Theo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức, để triển khai Kế hoạch hiệu quả, cần xây dựng đề cương khung báo cáo gửi các địa phương báo cáo số liệu; xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể, mẫu phiếu điều tra/bảng hỏi có một số số liệu cần thiết, làm rõ hiện trạng của các tỉnh về tình hình phát sinh CTRSH như số lượng cơ sở xử lý, mô hình quản lý… từ đó có bức tranh toàn cảnh về hiện trạng CTRSH toàn quốc.

     Phát biểu kết luận, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài giới thiệu sơ bộ về một số nội dung chính trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, cụ thể: Các đoàn kiểm tra sẽ làm việc với 63 tỉnh, thành phố theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT. Thành phần đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị thuộc Tổng cục phân chia thành 4 đoàn, mỗi đoàn có thành viên là lãnh đạo, cán bộ Sở TN&MT và chịu sự chỉ đạo của Trưởng đoàn.

     Quá trình làm việc, các đoàn sẽ kiểm tra, lấy mẫu đối với 51 cơ sở nằm trong danh mục đã được Bộ TN&MT duyệt, những cơ sở khác trên địa bàn thì giao cho Sở TN&MT thực hiện kiểm tra, đánh giá. Trường hợp phát hiện vi phạm trong quá trình kiểm tra, các đối tượng đánh giá sẽ được tổng hợp, báo cáo theo mẫu chung và gửi lãnh đạo Bộ TN&MT.

     Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị được phân công nhanh chóng rà soát, hoàn thiện Kế hoạch, dự thảo công văn gửi các địa phương để trình báo cáo Bộ TN&MT.

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 133607