--%>

     Ngày 17/4/2020, tại Công văn số 3010/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ TN&MT về phương án tổ chức Hội nghị chuyên đề về kiểm soát ô nhiễm không khí và quản lý chất thải rắn. Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 8/2020.

 

Ảnh minh họa

     Tại Công văn này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng​ giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình Hội nghị và công tác hậu cần bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; hoàn thành tài liệu Hội nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/7/2020.

     Theo đó, Bộ TN&MT giao Tổng Cục Môi trường chủ trì, phối hơp với các cơ quan liên quan của Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành, các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị; báo cáo Bộ TN&MT về kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 4/2020.

 

Đức Anh

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 434437