--%>

     Ngày 10/5/2017, Hội đồng giám sát liên ngành Formosa của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì, với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành Trung ương, viện nghiên cứu và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc họp xem xét, đánh giá toàn bộ quá trình khắc phục sự cố môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

     Hội đồng đã xem xét toàn bộ quá trình khắc phục sự cố môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh, từ việc khắc phục 53 lỗi vi phạm đến việc hoàn thành 17 hạng mục BVMT do Bộ TN&MT yêu cầu bổ sung. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng xem xét, đánh giá về kết quả của Tổ giám sát liên ngành thực hiện từ tháng 7/2016 đến nay.

 

 

     Các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công ty Formosa Hà Tĩnh trong việc khắc phục 52/53 lỗi, đồng thời xây dựng và đưa vào triển khai 17 hạng mục công trình như hồ sinh học, trạm quan trắc online, trạm xử lý sinh hóa, tuần hoàn nước dập cốc, dự án thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn. Trên cơ sở đó, Hội đồng liên ngành kết luận, cho phép Công ty Formosa Hà Tĩnh vận hành lò cao số 1 và xưởng luyện thép từ cuối tháng 5/2017 với thời gian vận hành thử nghiệm là 6 tháng.

     Quá trình vận hành sẽ phát sinh thêm 300 - 500 m3 nước thải sinh hóa từ lò luyện cốc/ngày, đêm (hiện nay đã phát sinh 1.900 m3/ngày đêm) và một số loại khí như NOx, CO, SOx; chất thải rắn thông thường, chất thải sinh hoạt và bùn thải nguy hại.

     Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ trong quá trình vận hành thử nghiệm của Công ty Formosa Hà Tĩnh; đồng thời yêu cầu Tổ giám sát liên ngành tăng cường tần suất giám sát, trong đó lấy mẫu nước thải, khí thải và môi trường xung quanh, môi trường biển với tần suất dày hơn.


Long Hoàng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 859207