--%>

     Đó là thông điệp của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 do Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phê duyệt, được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

     Theo đó, ngày 9/8/2016, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 3266/BTNMT-TCMT về việc đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì, phối hợp tổ chức sự kiện quốc gia hưởng ứng Chiến dịch. Đây là địa phương đã có nhiều chuyển biến trong công tác quản lý bảo vệ TN&MT, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch.

 

 

     Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Ôxtrâylia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3, tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia.

     Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994. Đến nay đã được các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Hàng năm, Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với 1 tỉnh/thành phố và Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Việt Nam tổ chức các hoạt động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch, nhằm tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và nhận thức của cộng đồng về bảo vệ TN&MT; đồng thời, thể hiện cam kết của Việt Nam trong nỗ lực BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu.


Quỳnh Như

Thống kê

Lượt truy cập: 901590