--%>

     Đây chính là chủ đề của buổi tọa đàm trực tuyến do Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (Change) tổ chức vừa qua nhằm thảo luận các vấn đề xung quanh tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) ở Việt Nam, và hướng tới các hoạt động, sáng kiến Việt Nam cần thực hiện, để vừa bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, vừa thể hiện quyết tâm trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

 

Chợ buôn bán động vật hoang dã tại Thạnh Hóa – Long An hoạt động công khai

     Hiện nay, các Bộ, ngành có liên quan đang trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về về nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ ĐVHD. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật sẽ mang tính “bước ngoặt” trong bảo vệ ĐVHD tại Việt Nam. Bên cạnh việc tăng cường thực thi pháp luật, hoàn thiện khung pháp lý về nghiêm cấm các hành vi buôn bán, tiêu thụ ĐVHD, việc tăng cường các can thiệp mềm bằng truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng là việc rất quan trọng.

     Để phát huy sức mạnh truyền thông, một số dại biểu tại cuộc họp cho rằng, cần dùng nhiều cách để lan tỏa những thông điệp đến những nhóm đối tượng khác nhau: Báo chính thống, làm việc với người nổi tiếng, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài,..

     Mặt khác, việc tích cực tham gia sáng kiến “End The Trade”, vận động 1 triệu chữ ký trên toàn thế giới nhằm kêu gọi đóng cửa các thị trường mua bán ĐVHD cũng rất cần thiết. Sáng kiến này cũng đưa ra những đề xuất như hỗ trợ sinh kế cho các cộng đồng bị ảnh hưởng, sống dựa bởi nguồn rừng.

 

Nguyên Hằng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2080912