--%>

    Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động giáo dục, đào tạo, tuyên truyền cũng như năng lực cho toàn thể nhà giáo và người học về BVMT tại các cơ sở giáo dục, ngày 8/5/2019, tại Hà Nội, Bộ TN&MT và Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác BVMT. Tham dự Lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và các đơn vị có liên quan.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký kết Chương trình phối hợp

 

    Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay, cuộc sống đang phát triển ngày càng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, tuy nhiên, đối lập với nó là tình trạng ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. BVMT trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội.

   Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, muốn giải quyết thành công bài toán ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, trước hết cần bắt đầu từ việc giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về BVMT cho mỗi người dân, đặc biệt là ngay từ lứa tuổi, cấp học nhỏ nhất. Do vậy, việc ký kết Chương trình phối hợp sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và đóng vai trò định hướng, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa 2 bên trong thời gian tới, đồng thời thể hiện rõ tinh thần, quyết tâm cao về BVMT.

    Nội dung phối hợp trong Chương trình bao gồm: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nội dung giáo dục BVMT trong các cấp học và trình độ đào tạo tại cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với BVMT trong giai đoạn tới; Rà soát, xây dựng và phát triển hệ thống tài liệu, học liệu điện tử về giáo dục BVMT, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Tăng cường các sáng kiến, giải pháp hiệu quả về BVMT, mô hình tiên tiến, điển hình về BVMT, tập trung vào phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong các cơ sở giáo dục; Triển khai chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức, phổ biến giáo dục pháp luật về BVMT; Tổ chức các cuộc thi, trao giải thưởng trong lĩnh vực giáo dục BVMT…

   Theo đó, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) là đầu mối tham mưu, tổ chức, thực hiện Chương trình. Sở TN&MT, Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp công tác tại địa phương. Kinh phí được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT được giao trong dự toán ngân sách hàng năm cho các địa phương.

 

Đỗ Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3320950