--%>

     Chương trình giáo dục nhận thức bảo tồn là phần chính thứ hai trong Dự án bảo tồn Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập năm 1996 với sự tài trợ của BP và tổ chức phi Chính phủ ARA tại Đức. Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

 

 

 

Hiện tại Vườn đã thành lập được 43 câu lạc bộ bảo tồn tại trường học, đưa nội dung giáo dục BVMT, bảo vệ rừng vào chương trình học tập chính khoá cho học sinh, với số lượng học sinh tham gia học tập hàng năm lên tới 15.000 lượt. Ngoài chương trình tại các trường học, Vườn cũng đã triển khai một chương trình thôn bản tập trung vào đối tượng người lớn tại các cộng đồng dân cư và chương trình giáo dục du khách cho khách du lịch tới Cúc Phương.

Chương trình giáo dục nhận thức bảo tồn là một phần quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của Vườn quốc gia Cúc Phương. Đây là chương trình được triển khai sớm nhất và hoạt động lâu nhất ở Việt Nam, chương trình cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế.

 

Giáng Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3321944