--%>

     Chiều ngày 12/4/2018, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức Lễ công bố sách “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, do tập thể tác giả của Hội biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật in và phát hành.

     Cuốn sách được thực hiện từ gợi ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Diễn đàn “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững 2016” do Hội tổ chức. Sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc là kết quả lao động miệt mài hơn một năm của 24 nhà khoa học, trong đó có 1 tác giả người Hàn Quốc.

     Cuốn sách được chia làm hai phần chính, với 7 Chương, hơn 60 danh mục và phụ lục thuật ngữ, truyền tải một cách tương đối có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế xanh mà dư luận xã hội đang quan tâm. 

     Phần thứ nhất, phân tích sâu về các nội dung xanh hóa sản xuất công nghiệp, xanh hóa nông nghiệp, xanh hóa tiêu dùng và xanh hóa lối sống đô thị và nông thôn. Đồng thời, các tác giả đã đề cập đến việc huy động nguồn lực từ cộng đồng nhằm phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam. Phần thứ hai, giới thiệu tổng quan các mô hình thực tiễn trên thế giới, trong đó có quốc gia hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững. Ngoài ra, cuốn sách có phần giới thiệu các thuật ngữ sử dụng nhiều trong nội dung các phần như: kinh tế xanh, kinh tế nâu, mua sắm bền vững, thành phố/đô thị sinh thái…

     Tại Lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Danh Sơn cho biết, tên cuốn sách có chữ “cho” và “trong” thể hiện cô đọng mối quan hệ giữa kinh tế xanh, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu (BĐKH) mà nội dung cuốn sách muốn hướng tới. Kinh tế xanh cho phát triển bền vững thể hiện khái niệm “kinh tế xanh” không thay thế khái niệm “phát triển bền vững” mà nó cũng chính là phát triển bền vững nhưng được thực hiện trong bối cảnh mới là BĐKH.

     Với độ dày gần 700 trang, được biên soạn công phu, trình bày đẹp và hiện đại, trên khổ giấy 16 X 24 cm, cuốn sách “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH” là tài liệu quý giá cho những nhà hoạch định chính sách và quản lý phát triển, nhà nghiên cứu, giảng dạy, doanh nhân. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cần thiết cho xã hội trong tiến trình phát triển đất nước theo hướng xanh, bền vững, ứng phó với BĐKH. 

     

Một số hình ảnh tại Lễ công bố:

 

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải phát biểu tại Lễ công bố

 

VACNE trao quà lưu niệm cho đại diện các đơn vị đồng hành

 

Toàn cảnh Lễ công bố

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 2893410