--%>

 

 

     ​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT về việc đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, Tổng cục Môi trường đã hướng dẫn 4 tỉnh quy trình chi tiết việc lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu nước biển ven bờ.

     ​Đến nay, Tổng cục Môi trường tiếp tục cập nhật kết quả quan trắc chất lượng nước 4 tỉnh miền Trung từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017.

Kết quả quan trắc, phân tích tháng 9 năm 2016.rar

Kết quả quan trắc, phân tích tháng 10 năm 2016.rar

Kết quả quan trắc, phân tích tháng 11 năm 2016.rar

Kết quả quan trắc, phân tích tháng 12 năm 2016.rar

Kết quả quan trắc, phân tích tháng 1 năm 2017.rar

Kết quả quan trắc, phân tích tháng 2 năm 2017.rar

Kết quả quan trắc, phân tích tháng 3 năm 2017.rar

 

Quỳnh Như (Theo VEA)

Thống kê

Lượt truy cập: 2137765