--%>

    Đó là ý kiến của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại buổi kiểm tra công tác BVMT ở làng nghề tái chế chì Đông Mai (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), ngày 20/3/2019.

 

 

    Những năm qua, làng nghề tái chế chì Đông Mai luôn nằm trong danh mục làng nghề ô nhiễm chì tồn lưu (thuộc diện làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng). Đến nay, cụm công nghiệp Đông Mai đã tách các cơ sở ra khỏi cụm dân cư. Tuy nhiên, vấn đề gốc để xử lý lượng kim loại tồn dư trong đất vẫn rất lớn, cần phải áp dụng nhiều biện pháp xử lý. Hiện nay, khu vực ô nhiễm tại các hộ dân là gần 4.000 m2 và khu công cộng ô nhiễm chì tồn lưu (khu vực cây đa trước là ao làng sau bị chôn lấp bởi các chất thải phát sinh khoảng 400 m2. Trong đợt khảo sát này, Tổng cục Môi trường đã đem theo 2 máy đo nhanh hàm lượng kim loại và lấy các mẫu đất về phân tích.

   Sau khi nghe báo cáo công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế chì, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phải phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch đánh giá cụ thể, khối lượng đất ô nhiễm cần xử lý, lựa chọn phương pháp xử lý đảm bảo kỹ thuật môi trường. Trước mắt, Tổng cục Môi trường cần đi khảo sát thực tế đánh giá chính xác khối lượng, diện tích, mức độ ô nhiễm. Nếu ở độ sâu lớn mà vẫn ô nhiễm chì thì dùng đến phương pháp cô lập…

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 3322096