--%>

     Khu công nghiệp sinh thái (KCNST) là mô hình được Chính phủ lựa chọn nhằm đảm bảo các KCN phát triển theo hướng bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm. Do đó, vấn đề ưu tiên hiện nay đó là xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện mô hình KCNST, với các tiêu chí rõ ràng và những cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp (DN), KCN xây dựng, hoặc chuyển đổi sang KCNST. Đó là thông tin được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo KCNST- xu thế toàn cầu và triển vọng tại Việt Nam do Viện CLCSTN&MT phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức vào ngày 19/9/2018.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     KCNST bắt đầu được phát triển trên thế giới từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20 trên cơ sở sinh thái học công nghiệp. KCNST là KCN mà các DN trong KCN tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội của các DN. Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu và dự án thí điểm về mô hình KCNST như nghiên cứu về khả năng ứng dụng mô hình KCN thân thiện với môi trường tại KCN Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2. Ngoài ra, Dự án Triển khai sáng kiến KCNST hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện trong 3 năm qua cũng đã đem lại những kết quả tích cực về xây dựng mô hình KCNST tại Việt Nam.

    Phát biểu khai mạc Hội thảo PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách TN&MT (CLCSTN&MT) cho biết, ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu kinh tế (Nghị định), trong đó có quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ TN&MT liên quan đến KCNST. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn các yêu cầu của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, cần phải tiếp tục các hoạt động nghiên cứu đánh giá, xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật nhằm hướng dẫn các DN, các tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung của mô hình này.

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình KCNST trên thế giới; những khó khăn, thách thức để chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCNST và đề xuất giải pháp phát triển mô hình này tại Việt Nam. Theo đó, mô hình KCNST sẽ giúp các DN, KCN giảm sử dụng nguyên vật liệu, nước và năng lượng, hóa chất độc hại, giảm phát thải khí nhà kính, tạo điều kiện xây dựng các mối gắn kết chặt chẽ trong sản xuất giữa các DN trong KCN, hình thành cộng đồng DN trong KCN có sức cạnh tranh trên thị trường, phát triển bền vững. Tuy nhiên, cần có các chính sách đồng bộ, từ quy hoạch, đến các cơ chế hỗ trợ hạ tầng, tài chính, trong đó đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các ngành, cơ quan quản lý để mô hình này có thể triển khai rộng và có hiệu quả. Trong thời gian tới, các Bộ, ngành liên quan cần tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện mô hình KCNST (Thông tư, Sổ tay thực hiện) và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các DN về lợi ích của KCNST. Bộ TN&MT cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xác định rõ khái niệm, quy chuẩn về chất thải, nước thải, phế liệu, chất thải rắn… được tái sử dụng và trao đổi giữa các DN trong KCN, khuyến khích các DN thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp…

 

Phương Tâm

Thống kê

Lượt truy cập: 133607