--%>

     Ngày 16/10/2019, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã có buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về việc hoàn thiện Dự thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại Việt Nam.

     Theo kết quả điều tra của Bộ TN&MT năm 2019, lượng CTRSH phát sinh tại khu vực đô thị khoảng hơn 37.000 tấn/ngày, với tỷ lệ thu gom, xử lý khoảng 85%, bước đầu đã có kết quả tốt; từ các hộ gia đình nông thôn trong cả nước vào khoảng hơn 24.000 tấn/ngày, nhưng tỉ lệ thu gom chỉ đạt khoảng 40% -55%. Những vùng sâu, vùng xa, miền núi, việc thu gom, xử lý CTRSH rất khó khăn, nhiều bãi rác tự phát hình thành, chưa đáp ứng yêu cầu BVMT. Phương pháp xử lý CTRSH phổ biến là chôn lấp (71% lượng CTRSH chôn lấp), trong đó có nhiều bãi không hợp vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

     Có thể thấy, trong thời gian qua, tình hình phát sinh CTRSH có xu hướng gia tăng qua các năm, gây áp lực lớn đến môi trường Việt Nam, trong khi đó, công tác quản lý CTRSH chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn theo Nghị quyết số 09/NĐ-CP, Bộ TN&MT đề xuất xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH tại Việt Nam trên cơ sở lồng ghép nội dung Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH đô thị và nông thôn đã trình Chính phủ.

     Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ đã trao đổi, thảo luận, góp ý cho Dự thảo Đề án một số vấn đề như: Cần nêu rõ trách nhiệm của địa phương trong quản lý CTRSH; có cơ chế khuyến khích xã hội hóa trong hoạt động thu gom, xử lý CTRSH; đầu tư công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt hiệu quả...

     Trên cơ sở các ý kiến góp ý, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho rằng, Đề án phải xây dựng dựa trên tinh thần Nghị quyết số 09/NĐ-CP về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn và Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Đề án phải có những điểm đột phá, đổi mới trong công tác quản lý CTRSH; đảm bảo được sự quản lý thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Thứ trưởng nhấn mạnh, Đề án cần xây dựng theo hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa để doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực thu gom, xử lý CTRSH; khuyến khích đầu tư các công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp như đốt rác phát điện, xử lý chất thải thành phân mùn hữu cơ...; giao trách nhiệm quản lý rác thải sinh hoạt cho địa phương. Đặc biệt, cần có lộ trình, mục tiêu cụ thể để thực hiện trên cả nước và trước là mắt tập trung vào các thành phố lớn.

 

Nguyệt Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 1512739