--%>

    Ngày 16/7/2019, tại Nam Định đã diễn ra Hội thảo "Xây dựng và giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn". Đây là một trong những phiên Hội thảo chuyên đề, kết quả phục vụ Hội thảo "Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Việt Nam do Bộ NN&PTNT tổ chức. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức tham dự và phát biểu tại Hội thảo.

     Thời gian qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai rộng khắp trên toàn quốc và đã đạt được những kết quả khả quan. Bức tranh nông thôn có nhiều thay đổi, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, Chương trình cũng gặp không ít thách thức, trong đó có việc thực hiện tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm. Thực tế cho thấy, cảnh quan, môi trường nông thôn là nơi ở, nơi sản xuất và là nơi lưu trữ bản sắc văn hóa dân tộc, truyền cảm hứng, động lực phát triển nông thôn song với nhiều lý do khách quan, chủ quan trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức nhấn mạnh, môi trường là nền tảng cho hoạt động sống và sản xuất của các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần nông nghiệp khi chất lượng môi trường chi phối trực tiếp đến toàn bộ các hợp phần cấu thành cũng như công đoạn sản xuất của thành phần này. Công tác xây dựng NTM trong 10 năm qua tập trung chủ yếu vào việc phát triển cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm mà ít chú trọng vấn đề cảnh quan, môi trường - yếu tố cốt lõi của chất lượng sự sống. Do vậy, xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo phải lấy cảnh quan, môi trường làm nền tảng với thông điệp "Bảo vệ cảnh quan, môi trường và tài nguyên tự nhiên để xây dựng NTM". Tại Hội thảo, các đại biểu đã được cung cấp nhiều thông tin bổ ích về: Quy hoạch cảnh quan trong xây dựng NTM; Xây dựng NTM chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với quản lý rủi ro thiên tai; Quản lý nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn; Quản lý chất thải nông nghiệp trong xây dựng NTM...

     Trên cơ sở đó, Hội thảo đã tập trung thảo luận và đề xuất một số vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới để xây dựng, giữ gìn cảnh quan, môi trường. Cụ thể: Về cảnh quan nông thôn, cần có định hướng, giải pháp để xây dựng cảnh quan NTM vừa mang tính sinh thái, vừa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, trong đó quan tâm hơn nữa đến việc trồng cây xanh tạo bóng mát, kiên cố hóa đường giao thông, kênh mương nhưng ko phải là bê tông hóa toàn bộ để giữ hồn cốt của nông thôn truyền thống trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập. Xác định giải pháp trọng tâm và hiệu quả để xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, trong đó xác định đúng giải pháp về phân loại rác thải tại hộ gia đình. Bảo vệ môi trường và đẩy mạnh kinh tế phải gắn với phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thuận thiên... Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của lãnh đạo và cộng đồng về BVMT cũng như xây dựng cảnh quan nông thôn, trong đó chú trọng đến những cảnh báo về tác động của ô nhiễm đến sức khỏe con người, các bệnh tật có thể phát sinh và vấn đề an toàn thực phẩm để người dân tự ý thức về trách nhiệm của bản thân đối với môi trường...

 

Đỗ Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3320908