--%>

   Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã công bố số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh và kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường.

   Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở TN&MT, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện và các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất quận, huyện hoặc các phòng chuyên môn để liên hệ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến một trong các nội dung như:

   Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, hướng dẫn lòng vòng hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức;

   Thái độ hách dịch, phục vụ không vui vẻ, không nhiệt tình; hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, cò mồi, móc nối để giải quyết nhanh thủ tục hành chính;

   Thu phí, lệ phí cao hơn mức phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

   Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với quy định của cấp trên hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

   Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

   Những vấn đề vướng mắc khác có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

   Nội dung phản ánh, kiến nghị cần nêu rõ thông tin cụ thể (tên đơn vị hoặc công chức, viên chức bị phản ánh, vụ việc cần phản ánh, địa điểm xảy ra vụ việc…) để lãnh đạo Sở có hướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý và phản hồi kịp thời. Những thông tin về tên, địa chỉ, nội dung của người phản ánh sẽ được Sở TN&MT đảm bảo bảo mật.

   Các tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị trực tiếp đến địa chỉ: Sở TN&MT TP. Cần Thơ – Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

   Điện thoại: (0292) 3.822.751

   Email: sotnmt@cantho.gov.vn;

   Cổng thông tin điện tử: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sotnmt/. Mục tin Tiếp nhận phản hồi và Kiến nghị thủ tục hành chính.

   Số điện thoại đường dây nóng: Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở. Điện thoại: 0913 973 971;

   Bà Đỗ Thị Mỹ Hương, Chánh Văn phòng Sở. Điện thoại: 0908 452 189.

Đức Anh 

Thống kê

Lượt truy cập: 358293