--%>

    Cải thiện vệ sinh môi trường (VSMT) luôn là vấn đề khó đối với hầu hết các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nhưng tại xã Bản Bo, những năm qua, công tác bảo đảm VSMT nông thôn luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm thực hiện, góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành.

    Xã Bản Bo có 1.036 hộ với 5.013 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 43,6%, với 8 dân tộc sinh sống. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm 18,2%, dân  tộc Thái chiếm 45%, còn lại là các dân tộc khác. Trước đây, do trình độ nhận thức của bà con còn nhiều hạn chế, cộng với tập quán sinh hoạt lạc hậu, bà con chưa quan tâm đến VSMT, rác thải sinh hoạt còn vứt bừa bãi, nhà ở trên xả chất thải xuống nhà dưới, đường làng, ngõ xóm chưa phong quang, sạch đẹp. Nhiều hộ tận dụng những khoảnh đất trống cạnh nhà hoặc cạnh lối đi để làm chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm. Thậm chí, có hộ làm chuồng nuôi ngay trước cửa nhà hay cạnh bếp ăn. Bởi vậy, vào những ngày mưa, phân gia súc tràn xuống lối đi, còn ngày nắng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

 

 

    Thực hiện tiêu chí VSMT, xã Bản Bo xác định việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Xã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, như: truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, truyền thông qua loa truyền thanh; thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh để tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, qua đó người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn, từng bước thay đổi nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về BVMT. 

    Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp BVMT, địa phương tổ chức những lớp tập huấn, tuyên truyền về bảo đảm VSMT, trách nhiệm của người dân trong BVMT… 

    Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy năng lực, nâng cao ý thức của người dân về việc giữ gìn VSMT; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT gắn với xây dựng nông thôn mới. Các bản tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, làm nhà vệ sinh, đào hố chứa rác...

    Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí về môi trường của xã Bản Bo đã hoàn thành 66% năm 2017. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường chỉ đạo việc thực hiện tiêu chí này trên địa bàn toàn xã. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tự giác thực hiện của Nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 348230