--%>

     Cơ quan Hóa chất châu Âu - ECHA phê duyệt tiếp tục duy trì cách thức phân loại hiện tại đối với glyphosate - Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm (diệt cỏ sau khi cỏ đã mọc) và tái kết luận: Bằng chứng khoa học cho thấy glyphosate là hoạt chất không gây ung thư, không gây đột biến và không gây độc đến quá trình sinh sản và phát triển.

 

Bằng chứng khoa học cho thấy glyphosate là hoạt chất không gây ung thư

 

     Ngày 15/3/2017, Cơ quan Hóa chất châu Âu đã đưa ra thông cáo báo chí chính thức về kết luận của Ủy ban Đánh giá Rủi ro - RAC đối với hoạt chất glyphosate. Theo đó, RAC đã xem xét số lượng lớn các dữ liệu khoa học mở rộng và đánh giá mức độ rủi ro của glyphosate theo các tiêu chí về cách phân loại, dán nhãn, quy định đóng gói. Ủy ban kết luận, các bằng chứng khoa học tiếp tục ủng hộ việc phân loại glyphosate như hiện nay của cơ quan này, đồng thời khẳng định lại, không có đủ cơ sở khoa học để xếp hoạt chất glyphosate vào nhóm các chất có thể gây độc đến các tế bào cơ thể, gây ung thư hoặc tác động đếnquá trình sinh sản. Thông tin này đã được đăng tải tại website chính thức của ECHA.

     Kết luận này của ECHA có ý nghĩa quan trọng đối với Liên minh châu Âu trong quá trình xem xét gia hạn đăng ký đối với glyphosate. Trước đó, vào tháng 6/2016, Ủy ban châu Âu đã thông báo quyết định gia hạn đăng ký 18 tháng đối với glyphosate trong khi chờ kết luận của các cơ quan đánh giá tại châu Âu, trong đó ECHA là một hợp phần quan trọng.

     Bước tiếp theo của ECHA là đệ trình đề xuất phân loại glyphosate lên Ủy ban châu Âu để các nước thành viên của Liên minh thông qua vào cuối năm 2017.

 

Hoàng Tố Uyên

Thống kê

Lượt truy cập: 5303441