--%>

   Năm 2017 là năm thứ 2 liên tiếp, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao, đóng góp quan trọng, đem lại hiệu quả kinh tế. Đồng thời, đây là năm đầu tiên Dự án có lãi, rút ngắn thời gian lỗ kế hoạch 1 năm, khẳng định tính đúng đắn của Đảng và Nhà nước khi thực hiện triển khai đầu tư Dự án. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước, địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà máy Alumin Tân Rai - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

   Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức khai thác hơn 3,46 triệu tấn quặng nguyên khai và sản xuất hơn 1,6 triệu tấn quặng tinh. Nhờ khai thác tốt nguồn quặng nguyên liệu nên trong năm, sản lượng hydrat sản xuất được hơn 982.000 tấn và alumin sản xuất được hơn 642.000 tấn. Cả hai con số này đều vượt kế hoạch năm và tăng hơn so với năm 2016. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình phát động thi đua chiến dịch cao điểm 60 ngày, đêm sản xuất, tiêu thụ alumin do Tập đoàn TKV phát động, kết quả tổng sản lượng alumin quy đổi tăng 2% so với kế hoạch đầu năm. Tổng doanh thu của Công ty năm 2017 là hơn 2.675 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch và bằng 107,6% so với năm trước. Từ kết quả sản xuất đó, tổng lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt 17,7 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 247 tỷ đồng.

   Công tác an toàn, môi trường được Công ty tiếp tục quan tâm, thực hiện với những nguyên tắc và biện pháp cơ bản như: Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, ưu tiên công tác phòng ngừa theo hướng ngày càng hiện đại, liên tục và tin cậy hơn; Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện an toàn, kiểm tra, giám sát; Thực hiện triệt để và kiên quyết việc điều tra đến cùng các sự cố để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra biện pháp khắc phục hiệu quả. Về cơ bản, Công ty đảm bảo an toàn, ổn định sản xuất, không để xảy ra sự cố môi trường; ý thức, tác phong làm việc của người lao động chuyển biến tích cực; cảnh quan môi trường ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp.

   Cũng trong năm qua, Công ty đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình đào tạo về quản lý trực quan 5S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) cho toàn bộ các cán bộ chủ chốt, bước đầu tổ chức thí điểm tại khối văn phòng, phân xưởng khí hóa than, sau đó triển khai nhân rộng trong toàn Công ty. Kết quả bước đầu cho thấy, hồ sơ tài liệu, công cụ sản xuất, vật tư được sàng lọc, sắp xếp bài bản (loại bỏ những vật dụng thừa, thao tác thừa trong quy trình, “mọi vật dụng đều có chỗ và chỗ có vật”); Từ văn phòng cho đến phân xưởng sản xuất được tổ chức, quy hoạch bố trí gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, khoa học và tiện tích... Kết quả thực hiện 5S không chỉ mang lại các lợi ích về an toàn, môi trường mà còn xây dựng được một hình ảnh đẹp, thân thiện cho cán bộ công nhân viên (CBCNV), khích lệ tinh thần sáng tạo và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp.

   Mặt khác, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong Công ty và tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương được duy trì hiệu quả. Theo đó, người lao động được khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát, khen thưởng trong các dịp lễ, tết… Công tác an sinh xã hội tại địa phương được duy trì, với số tiền tham gia đóng góp khoảng 753 triệu đồng.

   Bước sang năm 2018, mục tiêu của Công ty là duy trì sản xuất ổn định ở mức công suất tối đa, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất 650.000 tấn alumin quy đổi. Dự kiến tổng doanh thu toàn Công ty là hơn 2.840 tỷ đồng, lợi nhuận 17,6 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước gần 270 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Công ty tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Duy trì sản xuất ổn định ở mức công suất tối đa, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất 650.000 tấn alumina quy đổi, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn sản xuất, an toàn môi trường.

   Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017 - 2020, tiếp tục tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả quản trị mọi mặt, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả kinh tế của toàn Dự án.

   Coi trọng thực hiện công tác đào tạo, giáo dục, phát triển văn hóa doanh nghiệp kết hợp với việc chăm lo đảm bảo đời sống, thu nhập cho CBCNV, củng cố và phát triển nguồn nhân lực ngày càng lớn mạnh.

   Tích cực thực hiện công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng cho giai đoạn tiếp theo kết hợp với việc củng cố máy móc, thiết bị, giải quyết tốt các điểm nghẽn về mặt công nghệ để cường hóa công suất Nhà máy lên 700.000 tấn và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sự phát triển Công ty trong những giai đoạn tiếp theo.

   Với quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng từng bước đem lại những kết quả bước đầu và đang vươn đến thành công trong tương lai không xa.

                Hải Bằng

Thống kê

Lượt truy cập: 2081864