--%>

     Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với Công ty TNHH Thanh Bình tại tổ 17, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang với tổng số tiền 415 triệu đồng.

     Công ty TNHH Thanh Bình với hoạt động chính là xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện đã có hành vi thi công xây dựng các hạng mục điều chỉnh (đập tràn, tuyến năng lượng), bổ sung (đê bao bờ trái, đê bao bờ phải) của Dự án thủy điện Sông Lô 2 khi chưa được phê duyêt Báo cáo ĐTM của dự án điều chỉnh quy định tại Điểm o, Khoản 2, Điều 9 Nghị định 155 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Do đó, Công ty bị phạt 380 triệu đồng. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 155.

     Đồng thời, đình chỉ xây dựng các hạng mục, công trình điều chỉnh, bổ sung của Dự án Thủy điện Sông Lô 2 cho tới khi Công ty khắc phục xong các hậu quả do hành vi vi phạm gây ra theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty phải  khắc phục tình trạng ngập úng đất đai hoa màu của người dân tại xã Đạo Đức (Vị Xuyên); thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa tai nạn cho người và gia súc tại các hạng mục công trình đang thi công dở dang và các hạng mục khác có nguy cơ mất an toàn của Dự án sông Lô 2. Báo cáo kết quả khắc phục về UBND tỉnh Hà Giang qua Sở TN&MT trước ngày 15/9.

     Ngoài ra, do không thực hiện giám sát chất thải định kỳ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt của UBND tỉnh Hà Giang, Công ty bị phạt 35 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 415 triệu đồng.

 

Phương Tâm (Theo vea)

Thống kê

Lượt truy cập: 920425