--%>

     Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Ngọc Thạch vừa ký Quyết định số 492/QĐ - UBND về xử phạt hành chính Công ty TNHH Has Fashion (Lô C3.3, KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn) với số tiền 310 triệu đồng do có hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường.

 

 

     Theo đó, phạt 100 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 5 lần trở lên, thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày, theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 44, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP; phạt tăng thêm 210 triệu đồng tương đương 210% khung hình phạt, theo quy định tại Khoản 11, Điều 44, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP. Cụ thể, phạt tăng thêm 30% đối với thông số môi trường Amoni (NH4+) vượt quy chuẩn kỹ thuật 2,44 lần; Phạt tăng thêm 40% đối với thông số môi trường COD vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,5 lần; Phạt tăng thêm 40% đối với thông số môi trường BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 4,027 lần; Phạt tăng thêm 50% đối với thông số môi trường Đồng (Cu) vượt quy chuẩn kỹ thuật 34,7 lần; Phạt tăng thêm 50% đối với thông số môi trường Kẽm (Zn) vượt quy chuẩn kỹ thuật 35,2 lần. Tổng số tiền Công ty phải nộp phạt là 310 triệu đồng.

     Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Has Fashion trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt, phải khắc phục, sửa chữa xong hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ lượng nước thải thoát ra ngoài môi trường được xử lý triệt để, đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, Cột B như nội dung cam kết tại Kế hoạch BVMT đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ngày 20/02/2017, theo quy định tại Điểm a, Khoản 13, Điều 14, Nghị định số 155/2016/NĐ - CP.

 

Hồng Nhự (Theo Vea)

Thống kê

Lượt truy cập: 13974