--%>

     UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH AOCC Việt Nam, có trụ sở tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 doanh nghiệp này bị xử phạt do tái diễn các vi phạm về xả chất thải nguy hại ra môi trường.

     Theo đó, doanh nghiệp đã không thực hiện một trong các nội dung trong Đề án BVMT đã được duyệt; Vi phạm Điểm c, Khoản 3, Điều 10k Nghị định số 155/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. Với vi phạm này, Công ty đã bị phạt 90 triệu đồng. Mặt khác, dù đã bị xử lý nhiều lần, nhưng Công ty AOCC vẫn không thu gom chất thải nguy hại theo quy định, vi phạm Điểm b, Khoản 2, Điều 21, Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó mức phạt cho vi phạm này là 30 triệu đồng.  

 

 

Ống xả thải của Công ty TNHH AOCC

 

     Đặc biệt, Công ty còn xả thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp xả thải lượng nước thải từ 60 m3/ngày, đêm đến dưới 80 m3/ngày, đêm. Theo kết quả phân tích, có một số thông số vượt quy chuẩn cho phép của Bộ TN&MT, gồm: COD vượt 1,8 lần; NH4 vượt 1,4 lần; Coliform vượt 1,4 lần và BOD5 1,2 lần, đã vi phạm Điểm e, Khoản 3, Điều 13, Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

     Hành vi vi phạm trên áp dụng tình tiết tăng nặng do Công ty AOCC tái vi phạm hành chính. Trước đó, tháng 5/2017, Công ty đã bị UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt về hành vi xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Do đó, việc tái vi phạm đã khiến Công ty phải chịu 2 mức phạt tăng nặng và tăng thêm 30%, số tiền là 286 triệu đồng. 

     Cùng với xử phạt, tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty AOCC phải thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong Đề án BVMT đã được duyệt; Dừng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn và không có giấy phép ra môi trường; Thực hiện nghiêm Quyết định số 96/QĐ-TCTL ngày 27/3/2018 của Tổng cục Thủy lợi về xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ xả nước thải ra hệ thống thủy lợi. 

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 358238