--%>

     Ngày 21/1/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử cho biết, tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với Công ty TNHH Dây và cáp điện Ngọc Khánh (Công ty Ngọc Khánh) vì đã có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, với tổng mức tiền phạt 126 triệu đồng.

 

 

     Cụ thể, Công ty đã xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ l0 lần trở lên (thông số tổng Coliforms vượt 80 lần; trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày; quy định tại điểm a, khoản 6, điều 13, Nghị định  số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. Nước thải của Công ty còn có 3 chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là: Tổng  chất rắn  hòa tan  vượt 1,36 lần; BOD5 vượt 21,5 lần, tổng chất rắn lơ lửng vượt hơn 13 lần, vi phạm quy định tại  Khoản 7, điều 13, Nghị định 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với các chỉ tiêu vượt quy chuẩn, Công ty còn bị phạt hình thức tăng nặng từ 10% đến 50%. 

     Cùng với xử phạt, tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty Ngọc Khánh trong thời hạn 90 ngày phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn về chất thải trước khi thải vào môi trường, thực hiên nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời phải chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường. 

     Công  ty TNHH  Dây và cáp điện Ngọc Khánh đóng tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm là doanh nghiệp chuyên sản xuất dây, cáp điện và điện tử, đi vào hoạt động từ năm 2004. Theo phản ánh của người dân địa phương, trong nhiều năm qua nước thải của Công ty này thường xuyên xả trực tiếp ra môi trường, bốc mùi khó chịu, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của khu dân cư.

 

(Theo TTXVN)

Thống kê

Lượt truy cập: 1379543