--%>

     UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 3281/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP sản xuất và xuất - nhập khẩu Phương Đông đóng tại địa bàn xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên do hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

     Với mức phạt 608 triệu đồng, Công ty bị cơ quan chức năng kết luận có 4 hành vi vi phạm, đó là: không kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất khi phát hiện sự cố môi trường (tràn bùn thải có chứa chất nguy hại ra môi trường), vi phạm điểm a, khoản 2, điều 34 Nghị định 155/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT. Mức phạt là 15 triệu đồng

     Ngoài ra, doanh nghiệp còn xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 m3 đến dưới 400 m3/ ngày đêm. Kết quả phân tích mẫu nước thải do Trung tâm quan trắc TN&MT cho thấy, chỉ tiêu Mn vượt 3,15 lần; COD vượt 2,42 lần; Clorua và màu vượt 1,4 lần; BOD5 vượt 1,26 lần. Theo đó, đã vi phạm điểm i, khoản 4 và điểm a, khoản 8, điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Đồng thời, Công ty còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng do tái vi phạm, vì trước đó UBND tỉnh Hưng Yên đã ra 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số 1255/QĐ-XPVPHC ngày 7/5/2015 và số 1444/QĐ-XPVPHC ngày 29/5/2017), đã yêu cầu Công ty trong thời hạn 30 ngày phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn rước khi xả ra môi trường. Tổng mức phạt đối với hành vi này là 480 triệu đồng.

     Mặt khác, Công ty CP sản xuất và xuất - nhập khẩu Phương Đông đã xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 đến dưới 3 lần  trong trường hợp thải lượng nước dưới 5 m3/ngày đêm. Theo kết quả phân tích mẫu nước: chỉ tiêu BOD5 vượt 1,76 lần; NH4+ và Coliform vượt 1,53 lần; TSS vượt 1,27 lần và H2S vượt 1,16 lần. Như vậy đã vi phạm điểm a, khoản 3, điều 13 Nghị định 155/NĐ-CP, bị xử phạt số tiền hơn 13 triệu đồng.

     Công ty còn xả thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ từ 50 m3 đến dưới 100 m3/ngày đêm không có giấy phép xả, vi phạm điểm a, khoản 3, điều 19 và khoản 4, điều 20 Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản. Đồng thời, Công ty còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng do tái vi phạm. Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số 639/QĐ-XPVPHC ngày 21/4/2014, yêu cầu chấm dứt hành vi xả nước thải vào nguồn nước vượt lưu lượng cho phép, nhưng Công ty vẫn không thực hiện. Tổng mức phạt đối với vi phạm này là 100 triệu đồng.

    Cùng với phạt tiền, UBND tỉnh Hưng Yên còn áp dụng các hình phạt bổ sung đối với Công ty CP sản xuất và xuất - nhập khẩu Phương Đông gồm đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường và tước quyền sử dụng giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trong thời hạn 6 tháng; yêu cầu Công ty phải có biện pháp khắc phục xong tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 30 ngày sau khi bị xử phạt, phải chi trả phí BVMT và kinh phí phân tích mẫu môi trường đối với các hành vi xả chất thải vượt quy chuẩn.

     Được biết, đây là lần thứ 4 từ năm 2014 đến nay, doanh nghiệp này bị xử phạt vì xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

 

Nguyệt Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 921048