--%>

    Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - TCVN 12249:2018. Tiêu chuẩn được ban hành sẽ góp phần xử lý căn bản khối lượng phát thải tro xỉ từ các trung tâm nhiệt điện, đảm bảo dung tích kho bãi chứa trong hoạt động vận hành tại các nhà máy hiện nay.

 

 

    Theo đó, tiêu chuẩn quy định một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với tro xỉ nhiệt điện hỗn hợp, tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp bao gồm: thông số ô nhiễm và mức giới hạn trong nước chiết từ tro xỉ nhiệt điện phải đáp ứng yêu cầu quy định đối với nước thải công nghiệp, độ trương nở thể tích và chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn.

    Hiện mỗi năm, các nhà máy nhiệt điện tiêu thụ 176 triệu tấn than và thải ra 35 triệu tấn tro xỉ. Trong số này, chỉ có 10% được thu gom sử dụng, 90% còn lại vẫn thực hiện chứa hoặc chôn lấp.

   Từ năm 2014, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1696/QĐ-TTg về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và Đề án đẩy mạnh xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Triển khai Quyết định này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, thẩm định và ban hành tiêu chuẩn TCVN 12249:2018 tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp.

    Tại Việt Nam, nhiều nhà máy đã áp dụng công nghệ để xử lý tro xỉ làm vật liệu xây dựng cho hiệu quả cả mặt kinh tế và môi trường.

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 133607