--%>

     Ngày 2/11/2017, chính quyền và cộng đồng phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (Hải Phòng) long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây đa trong khuôn viên miếu An Dương - nơi thờ danh tướng Phạm Tử Nghi.

 

 

     Cây đa gần 400 năm tuổi là nhân chứng lịch sử, di sản cha ông để lại và cũng là địa điểm bí mật của nhiều chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đồng thời cũng ghi lại nhiều tội ác của kẻ thù đối với nhân dân địa phương.  

     Việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận cây Di sản Việt Nam vào đúng ngày Thánh hoá Danh tướng Phạm Tử Nghi đã góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương và giáo dục con cháu biết trân trọng quá khứ và tự hào về truyền thống quê hương.

     Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Niệm Nghĩa đã phát động toàn dân phát huy tinh thần, trách nhiệm cùng nhau bảo vệ Cây di sản, gìn giữ nhân chứng lịch sử cho thế hệ sau và bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 

Châu Loan

Thống kê

Lượt truy cập: 859258