--%>

    Tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan tổ chức tại Singapo từ ngày 25 - 29/10/2018, các nước thành viên ASEAN nhất trí tăng thêm các dự án kết nối lưới điện để giúp tăng gấp đôi công suất trao đổi điện ở mức hiện tại từ 5.200 MW lên 10.800 MW vào năm 2020 và tăng lên hơn 16.000 MW sau năm 2020.

 

 

    Giai đoạn 1 của dự án trao đổi điện đa phương đầu tiên trong ASEAN giữa Lào, Thái Lan, Malaixia đã chính thức thực hiện từ tháng 1/2018 và đến nay đã đạt 15,97 GWh. Các nước ASEAN cũng chính thức ký biên bản ghi nhớ với IRENA về phát triển năng lượng tái tạo đồng thời thông qua Chương trình hành động thực hiện Biên bản ghi nhớ này, tạo điều kiện hỗ trợ ASEAN sớm đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên mức 23% vào năm 2030.

    Bên cạnh đó, các Bộ trưởng cũng thống nhất tăng cường hợp tác năng lượng với các đối tác bao gồm các quốc gia và các tổ chức năng lượng quốc tế để ASEAN có được sự bảo đảm về an ninh năng lượng, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho người dân cũng như chuyển dịch năng lượng hướng tới sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn trong khu vực.

   Tỷ lệ năng lượng tái tạo đạt mức 12,4% trong tổng cơ cấu các nguồn năng lượng của ASEAN. Liên kết đường ống dẫn khí ASEAN đạt tổng chiều dài đường ống kết nối 6 quốc gia (Myanma, Thái Lan, Malaixia, Singapo, Inđônêxia và Việt Nam) là 3.673 km và trong khu vực đã có 8 trung tâm khí hóa LNG với tổng công suất là 36,3 triệu tấn/năm... Ghi nhận các nỗ lực này, 63 giải thưởng năng lượng ASEAN năm 2018 đã được trao cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu thuộc lĩnh vực hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo.

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 1575961