--%>

     Đây là thông tin được nêu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau (khóa XIV) về BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng (BĐKH-NBD) đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vào sáng ngày 8/1/2018.

     Báo cáo tại Hội nghị cho biết, giai đoạn 2012-2015, Cà Mau đã bố trí kinh phí sự nghiệp về môi trường gần 350 tỷ đồng (tương đương 1% ngân sách hằng năm của tỉnh) để đầu tư, xử lý các vấn đề về môi trường. Từ năm 2012-2017, cơ quan chức năng tỉnh đã kiểm tra 300 cơ sở và phát hiện, xử phạt hành chính 75 cơ sở với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Đó là chưa tính con số hơn 2,7 tỷ đồng mà Cảnh sát môi trường và UBND các huyện, TP Cà Mau xử phạt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại địa phương trong thời gian nêu trên.

     Toàn tỉnh Cà Mau hiện có gần 6.900 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, 97% cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã xây dựng được hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu công nghiệp và cụm công nghiệp thường xuyên phát chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước mặt và không khí.

 

Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 919800