--%>

Trong bối cảnh mọi người đổ về các trung tâm đô thị, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Vương quốc Anh mang tên CDP đã hỗ trợ 620 thành phố trên toàn thế giới đánh giá tác động và nguy cơ của biến đổi khí hậu mang lại.

Năm 2018, 85% các thành phố đã báo cáo gặp phải các vấn đề khí hậu lớn, từ sóng nhiệt cực độ đến lũ lụt. Tuy nhiên, 46% các thành phố trong số này báo cáo rằng họ không có hành động nào để giải quyết những vấn đề đó. Theo thông tin của CDP công bố trong Báo cáo Rủi ro Thành phố mới (bao gồm dữ liệu năm 2018), lũ lụt là chuyện thường xuyên xảy ra đối với 71% thành phố. Trong khi đó, 61% các thành phố báo cáo đã phải đối phó với nhiệt độ cực cao và 36% đã trải qua hạn hán.

 

Thành phố cảng Rotterdam, Hà Lan (Nguồn: Nytimes)

 

Đánh giá tính dễ bị tổn thương buộc các thành phố phải xem xét cả hệ thống vật lý và xã hội của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi biến đổi khí hậu. Các đối tượng dễ bị tổn thương nhất như người cao tuổi sống ở đâu trong thành phố? Các khu dân cư thu nhập thấp ở đâu? Bà Walsh cho rằng, tiến hành những đánh giá này là cách tốt nhất để các thành phố bắt đầu chuẩn bị đối phó với những biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng trong tương lai.

Các thành phố cũng chia sẻ với CDP những rủi ro xã hội mà họ tin rằng sẽ xuất phát từ biến đổi khí hậu, cũng như những rủi ro đó là mối quan tâm ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Rủi ro ngắn hạn lớn nhất được báo cáo bởi 156 thành phố trên toàn thế giới, đó là đối với những người dân dễ bị tổn thương. Đây là mối quan tâm lâu dài tập trung vào sự dịch chuyển dân số và sự lây lan của dịch bệnh. Nhiều thành phố cũng coi đây là mối quan tâm ngắn hạn và trung hạn.

Chỉ 11% các thành phố trên toàn cầu có xu hướng báo cáo rủi ro dài hạn. Trong khi bà Walsh cho biết, có rất nhiều yếu tố góp phần vào việc này, nhưng nhiều thành phố chưa hoàn thành các đánh giá về lỗ hổng, mà điều này sẽ giúp họ thấy trước các vấn đề dài hạn tốt hơn.

Bà Walsh cho biết chênh lệch về sự giàu có là một trong những bất bình đẳng giữa các thành phố. Tổng cộng, 54 thành phố đã báo cáo loại bất bình đẳng này như là một rào cản đối với hành động ứng phó biến đổi khí hậu. Nhìn rộng hơn, các quốc gia giàu có và vị trí tốt hơn có thể phản ứng và thích ứng với biến đổi khí hậu tốt hơn.

Trần Tân

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 463677