--%>

     Nằm trong khuôn khổ Chương trình Quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICMP), dự án Sáng kiến phát triển sản xuất lúa gạo khu vực châu Á (BRIA) được thực hiện tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư trong chuỗi giá trị lúa gạo thông qua việc áp dụng các mô hình canh tác lúa bền vững, ứng dụng những công nghệ mới, thân thiện với môi trường.

     Dự án BRIA do Công ty Bayer Việt Nam phối hợp với Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT 3 tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) thực hiện.

     Giai đoạn đầu, Dự án sẽ thực hiện tại 3 tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và Kiên Giang với mục tiêu giúp nông dân nâng cao kiến thức canh tác lúa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng bền vững về môi trường và an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Đồng thời, tập trung nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất lúa, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, để đảm bảo chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu của thị trường, tăng thu nhập cho nông dân và bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

     Dự án BRIA được kỳ vọng sẽ đóng góp cho việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Việt Nam, tạo một bước chuyển quan trọng trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đưa nền sản xuất lúa gạo phát triển theo hướng bền vững.

 

Phương Hạnh

Thống kê

Lượt truy cập: 2770038