--%>

    Ngày 11/2/2019, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì buổi gặp mặt đầu Xuân sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh theo monre)

 

     Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bộ TN&MT cùng gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, an lành, có nhiều thắng lợi và thành công mới.

    Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị toàn ngành TN&MT quyết tâm hoàn thành mục tiêu bứt phá tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý TN&MT, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Kiến tạo, đổi mới đột phá về thể chế, thúc đẩy cải cách hành chính; Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính theo phương châm hướng về địa phương cơ sở; Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong công tác quản lý.

    Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục:

    Hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ; ngay sau khi các văn bản được ban hành phải tổ chức ngay việc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn và theo dõi tình hình thực hiện, chỉ đạo hướng dẫn, tháo gỡ ngay các vướng mắc không để ách tắc, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, người dân, doanh nghiệp;

    Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách chịu trách nhiệm để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; đặc biệt phải chú trọng khâu lấy ý kiến, đánh giá các tác động… trước khi hoàn thiện các đề án này trình lãnh đạo Bộ;

    Tập trung, chủ động, bố trí nguồn lực để thực hiện thanh tra, kiểm tra các vụ việc đột xuất và bức xúc để giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc;

    Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thúc đẩy các giải pháp cải cách hành chính ở trong lĩnh vực quản lý liên quan đến địa phương và doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân và doanh nghiệp;

    Khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030;

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt (Ảnh theo monre)

 

    Trong lĩnh vực môi trường, tại Nghị quyết số 09/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2019, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT là đầu mối thống nhất quản lý về chất thải rắn. Do đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Tổng cục Môi trường cần triển khai ngay việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan; xây dựng ngay phương án tổ chức triển khai quản lý thống nhất chất thải rắn trên cả nước. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính mà trực tiếp là Tổng cục Hải quan giải quyết vấn đề phế liệu nhập khẩu; chỉ đạo Sở TN&MT không trực tiếp kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu; rà soát, bãi bỏ các quy định pháp luật bất cập, không phù hợp liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. Đồng thời, Bộ trưởng cũng giao Tổng cục Môi trường sớm tham mưu hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng BVMT của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để theo dõi và đánh giá việc BVMT 63 tỉnh/thành phố trên cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 2501797