--%>

     Ngày 10/3/2017, đoàn công tác của Bộ TN&MT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở TN&MT tỉnh Đắc Lắc.

     Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân viên, người lao động Sở TN&MT tỉnh Đắc Lắc đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng cho rằng, quản lý TN&MT là hoạt động đa lĩnh vực, nhiệm vụ và sứ mệnh ngành TN&MT là rất quan trọng. Vì vậy, mỗi cán bộ, nhân viên Sở cần xác định và nâng cao ý thức, trách nhiệm để tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý TN&MT.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

 

     Bộ trưởng lưu ý, ngành TN&MT nắm trong tay toàn bộ không gian sinh tồn, xã hội trao cho nhiều quyền hạn. Vì thế, ngành cần ý thức, trách nhiệm rõ ràng trong công tác tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả để tránh phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp.

     Theo Bộ trưởng, ở Tây Nguyên, đa dạng sinh học là một đặc trưng quan trọng, ngành TN&MT cần đóng vai trò quan trọng trong lượng hoá được giá trị của tài nguyên, đánh giá được hết hậu quả của biến đổi khí hậu, nhãn tiền là tình trạng hạn hán, sa mạc hoá, thực trạng mất rừng, đa dạng sinh học bị biến mất.

     Bộ trưởng đề nghị Sở TN&MT Đắc Lắc đẩy mạnh đổi mới trong công tác quản lý, tinh gọn bộ máy đi đôi với nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên; Đảm bảo chính sách cán bộ theo tinh thần công tâm, minh bạch, tổ chức bộ máy dịch vụ công phục vụ người dân. Bộ trưởng tin tưởng, ngành TN&MT tỉnh Đắc Lắc sẽ khẳng định được vị trí, đóng góp cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

     Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắc Lắc Bùi Thanh Lam cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành theo chương trình, kế hoạch đề ra; Bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT. Đồng thời, thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, kịp thời chỉ đạo triển khai đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm thực hiện  hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT. Qua đó, góp phần chung vào việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả việc tiếp, đối thoại với công dân với 120 lượt công dân đến tìm hiểu, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị chính sách pháp luật về TN&MT. Trong công tác quản lý đất đai, Sở đã chỉ đạo thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020; Thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện; Trình UBND tỉnh phê duyệt, thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Đồng thời, tham mưu hiệu quả cho tỉnh làm tốt lĩnh vực quản lý khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu và BVMT…

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Giám đốc Sở Bùi Thanh Lam khẳng định, Sở sẽ đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 

Nam Hưng (Theo Monre)

Thống kê

Lượt truy cập: 4551102