--%>

     Ngày 30/1/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn công tác Bộ TN&MT đi thị sát Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương, phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, do Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thị sát khu vực hệ thống xử lý nước thải của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương

 

     Theo báo cáo của Công ty Cổ Phần Nước – Môi trường Bình Dương, tháng 11/2004, Công ty Cấp thoát nước Bình Dương (nay là Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương) khởi công xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương và mở cửa tiếp nhận xử lý rác sinh hoạt của 4 huyện thị phía Nam Bình Dương. Đến nay, sau 13 năm hoạt động, mỗi ngày, Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương tiếp nhận 1.200 tấn rác sinh hoạt trên toàn địa bàn tỉnh, 400 tấn rác công nghiệp, 200 tấn rác công nghiệp nguy hại và 3 tấn rác y tế.

     Từ năm 2016-2017, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương đã thực hiện thêm 2 dự án xử lý rác trong Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương. Dự án 1: Nâng công suất tái chế rác sinh hoạt thành phân compost, công suất tăng từ 420 tấn/ngày lên 840 tấn/ngày, với tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt là 484,6 tỷ đồng. Kết quả thực hiện: Tháng 8/2017, công suất tăng từ 420 tấn/ngày lên 840 tấn/ngày đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ổn định, đến nay vận hành tốt. Dự án 2: Xây dựng Giai đoạn 2- Khu liên hợp xử lý chất thải  (chủ yếu là mua sắm thiết bị) để thu gom khí metan phát điện, lò đốt rác công nghiệp với công suất 100 tấn/ngày và thiết bị vận hành, tái chế rác sinh hoạt, tổng giá trị đầu tư là 186,2 tỷ đồng. 

     Ngoài ra, Công ty cũng đã đầu tư giai đoạn 1 dự án xây dựng Nhà máy tái chế rác sinh hoạt thành phân compost với tổng mức đầu tư 181,7 tỷ đồng, UBND tỉnh Bình Dương đã cấp hỗ trợ đền bù 100 ha đất và hạ tầng để thực hiện dự án.

     Như vậy, tổng giá trị đầu tư cho xây dựng, công nghệ tái chế, xử lý rác các loại  qua các giai đoạn ở Khu Liên hợp xử lý chất thải Bình Dương là 559,1 tỷ đồng và 100 ha đất có giá trị khoảng 130 tỷ đồng, tổng cộng  tương đương 30,5 triệu USD.

     Sau khi đi thị sát nhiều hạng mục công trình của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Môi trường phối hợp với tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT đặc biệt chú trọng giải quyết tốt 2 vấn đề trọng tâm hiện nay của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương là xử lý bùn từ chất thải và xử lý khí phát ra từ các lò đốt chất thải.

     Về phân loại rác, đặc biệt là việc phân loại rác tại nguồn ngay từ người dân, theo Bộ trưởng, công việc này cần phải được đầu tư triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ, theo quy trình chặt chẽ, với sự hỗ trợ ban đầu cho người dân, để bảo đảm rác được phân loại tại nguồn đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, tái chế, tái sử dụng rác thải của Khu liên hợp xử lý chất thải.

     Đối với công nghệ đốt chất thải, Bộ trưởng Trần Hồng Hà lưu ý, nếu sử dụng công nghệ nước ngoài thì có thể yên tâm, còn nếu sử dụng công nghệ trong nước thì cần phải xem xét, cân nhắc kỹ, bởi trong quá trình đốt chất thải có thể có khả năng phát sinh các chất khí thải nguy hại tới môi trường. Đồng thời, tỉnh Bình Dương và Sở TN&MT cần sớm hoàn thiện hệ thống quan trắc không khí tự động cho Khu liên hợp xử lý chất thải.

 

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 2826516