--%>

     Ngày 15/5/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Việt Nam  Justin Wood về việc kế hoạch tham gia của Việt Nam trong Chương trình Hợp tác hành động toàn cầu về nhựa.

     Trao đổi tại buổi làm việc, ông Justin Wood cho rằng, một trong những kết quả quan trọng Việt Nam đã đạt được là việc ký kết Ý định thư liên quan đến xử lý rác thải nhựa và nền kinh tế tuần hoàn, trong đó có nội dung hỗ trợ Việt Nam tham gia Sáng kiến hợp tác hành động toàn cầu về nhựa giữa Bộ TN&MT và WEF ngày 23/1/2019. Hiện WEF đã xây dựng đề xuất sơ bộ về kế hoạch tham gia của Việt Nam trong Chương trình hợp tác hành động toàn cầu về nhựa, cụ thể, WEF đề xuất một Chương trình hợp tác hành động quốc gia về nhựa cho Việt Nam với mong muốn Bộ TN&MT xem xét, cho ý kiến để tiến hành các bước tiếp theo trong Kế hoạch.
Nội dung của Ý định thư tập trung vào hợp tác xử lý rác thải nhựa, phát triển kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là những nội dung liên quan đến các sáng kiến, hoạt động của Việt Nam trong năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN 2020.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WEF tại Việt Nam Justin Wood

 

     Bộ trưởng Trần Hồng Hà hoan nghênh tinh thần tích cực, chủ động của WEF trong việc triển khai Ý định thư, nhất là đề xuất của WEF đối với Chương trình hợp tác hành động quốc gia về nhựa cho Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ vừa giao Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, có nhiệm vụ ban hành đề xuất và xây dựng các văn bản, quy định pháp luật. Bên cạnh đó, trên phương diện quốc tế, các quốc gia vừa đạt được Thỏa thuận sửa đổi Công ước Basel để ngăn chặn rác thải nhựa đại dương, thì nội dung trên có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT đã giao Tổng cục Môi trường là đơn vị đầu mối về quản lý rác thải rắn nghiên cứu đề xuất của WEF và sẽ trao đổi, phối hợp cụ thể với WEF.

     Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc WEF đã tham gia ý kiến cho Dự thảo Tuyên bố Bangkok về rác thải đại dương, Khung hành động khu vực về rác thải đại dương được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt ASEAN về rác thải đại dương tại Thái Lan tháng 3/2019 và sẽ trình lên cấp cao thông qua. Trên cơ sở Khung hành động, bước tiếp theo từng thành viên sẽ cần xây dựng kế hoạch hành động quốc gia của mình. Đây là nội dung hai bên có thể hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

     Hiện Bộ TN&MT đã giao Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam làm đầu mối, chủ động phối hợp với WEF về việc xây dựng các sáng kiến, hoạt động cụ thể liên quan đến rác thải nhựa đại dương cho Việt Nam và tiến tới cho khu vực ASEAN.

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 133607