--%>

   Ngày 10/4/2017, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2017. Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác công tác Quý I/2017 do ông Tăng Thế Cường - Chánh Văn phòng Bộ trình bày nêu rõ: Trong quý I, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình công tác, Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ; tập trung triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch được giao ngay từ những ngày đầu năm.

   Về các nhiệm vụ trọng tâm của Quý II/2017, Bộ TN&MT sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Bộ yêu cầu các đơn vị phát huy sự nhạy bén trong phản ứng chính sách, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đặt ra; đồng thời, tập trung chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch,…

   Đặc biệt, ngay trong tháng 4, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trực thuộc Bộ phải thực hiện đó là việc khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, phù hợp với Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT (thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP) vừa mới được Chính phủ ban hành.

   Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận sự chuyển biến của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Theo Bộ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đang dần dần hoàn thiện công tác điều hành, hướng đến đích đến cuối cùng đó là mục tiêu và hiệu quả trong thực thi công việc. 

   Nhìn vào những cơ chế chính sách mà Bộ TN&MT đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, cũng như các văn bản do Bộ TN&MT ban hành trong quý I vừa qua, Bộ trưởng cho rằng: “Các đơn vị của Bộ TN&MT đã đặt việc xem xét những vướng mắc của người dân làm trọng tâm khi thi hành công vụ, hay nói cách khác, chúng ta đã bắt đầu có phản ứng chính sách một cách nhạy bén hơn và kịp thời hơn đối với những vấn đề đặt ra ở cơ sở”.

   Đề cập đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, Bộ trưởng cho rằng khi mới triển khai, ban đầu còn khó khăn, nhưng hiện nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ đã quen với việc hàng ngày xem xét và xử lý công việc trên mạng. Theo Bộ trưởng: “Sắp tới, trong các cuộc họp giao ban, các báo cáo sẽ gửi qua hệ thống mạng, các bản in báo cáo sẽ không cần thiết nữa. Đây là những việc nhỏ nhưng sẽ giúp chúng ta thay đổi được nhiều trong công tác chỉ đạo điều hành.” Đồng thời, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao về đổi mới trong triển khai công tác quý I năm 2017. “Các đơn vị thuộc Bộ đã bắt tay vào công việc một các khoa học, có kế hoạch, có quy trình. Chúng ta đã có những nỗ lực quyết tâm đổi mới và tôi cảm nhận được điều đó. Tôi tin tưởng rằng việc triển khai cũng như cách làm việc sẽ được đổi mới, khoa học hơn nữa trong thời gian tới.” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

 

   Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh việc xem xét, rà soát lại cơ chế chính sách và pháp luật. Tiếp tục dẫn chứng bài học trong lĩnh vực đất đai, Bộ trưởng cho rằng, Nghị định 01/2017/NĐ-CP mà Bộ TN&MT tham mưu cho Chính phủ ban hành ngày 06/01/2017 đã nhận được sự đánh giá cao của nhân dân, sự hưởng ứng đánh giá cao của rất nhiều Bộ, ngành, địa phương…

   Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Bộ trưởng cho rằng, các cơ chế chính sách có được triển khai hay không, những bức xúc từ thực tế có được giải quyết hay không… thì chính là nhờ công tác kiểm tra thanh tra.

   Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quý II/2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP. Bộ trưởng yêu cầu những Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ cần phải được hoàn thiện và xin ý kiến các bộ, ngành để trình Chính phủ; cũng như các Quyết định còn lại thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng phải hoàn thiện trình Bộ trưởng ký ban hành ngay trong tháng 4/2017.

   Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng xây dựng thêm nhiều kênh chia sẻ, tiếp nhận thông tin hai chiều, cũng như đẩy mạnh sự tương tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ TN&MT với nhân dân.

B.Hằng

(Theo CTTĐT Bộ TN&MT)

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3321615