--%>

     Ngày 12/4/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ Quý I/2018 của Bộ TN&MT. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

     Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật

     Trong quý I năm 2018, Bộ TN&MT đã quán triệt chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội; Triển khai nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tinh thần hành động, sáng tạo đã được phát huy trong xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về TN&MT, cải cách thủ tục hành chính, công tác thanh - kiểm tra…

     Bộ đã chỉ đạo tập trung xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu vào cho phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Cùng với đó, Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháo gỡ vướng mắc về thời điểm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thực hiện các thủ tục về đầu tư; Hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật BVMT năm 2014 theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Đất Đai, Luật BVMT; Giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước…

     Đối với công tác cải cách hành chính, hoàn thiện lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định quy định về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ, trong đó đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 99/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (bãi bỏ 69 điều kiện và 10 thủ tục hành chính; đơn giản hóa 30 điều kiện), dự kiến trình Chính phủ trong tháng 6. Bộ cũng rà soát danh mục các sản phẩm phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với 74 danh mục hàng hóa, dự kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với 38 hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa danh mục các hàng hóa còn lại. Trong quý I, Bộ tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 82 TTHC, trong đó có 67 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức 4; Triển khai 11 TTHC dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Hiện Bộ đang xây dựng Bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tập trung đánh giá đề xuất các giải pháp để ngành chủ động cung cấp hạ tầng cũng như tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng 4.0.

 

Toàn cảnh buổi họp báo

 

     Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại được triển khai đồng bộ, đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 584 lượt đơn, tương ứng với 298 vụ việc (286 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý, chiếm 49%); Tiếp 62 lượt với 93 người; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ 10/25 vụ việc được Thủ tướng Chính phủ giao (thống nhất với địa phương 6 vụ việc; đề nghị địa phương giải quyết lại 4 vụ việc, đang xem xét giải quyết 5 vụ việc). Trong 15 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, có 2 vụ việc có Quyết định giải quyết (lần 2), đồng ý với nội dung giải quyết của địa phương; 2 vụ việc đề nghị địa phương xem xét lại; 11 vụ việc đang xem xét giải quyết.

     Trong lĩnh vực môi trường, Bộ đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; Hoàn thiện Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đôn đốc các địa phương xử lý nghiêm những vụ việc, điểm nóng môi trường theo thẩm quyền; Tăng cường xử lý các vụ việc, thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

     Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và BVMT

     Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bộ sẽ theo sát tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19/NQ-CP, số 35/NQ-CP và Chương trình hành động của Bộ; Tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh… Trong đó, tập trung ưu tiên các nguồn lực để hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Rà soát các TTHC, nhất là về môi trường, đất đai, biển, đo đạc và bản đồ; Đề xuất bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

     Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, tập trung vào vấn đề lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, giải quyết các vụ việc do Thủ tướng giao; Giải đáp phản ánh, đơn thư, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng. Đặc biệt, năm 2018, Bộ TN&MT sẽ tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về TN&MT hoặc được cấp có thẩm quyền giao; Các lưu vực sông có vi phạm môi trường lớn như kênh Bắc Hưng Hải, Duy Tiên và thanh tra đột xuất ở một số tỉnh như Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định…

     Đối với lĩnh vực môi trường, tập trung sửa đổi Luật BVMT năm 2014; Hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BVMT sau khi có ý kiến của các thành viên Chính phủ; Trình Thủ tướng Chính phủ quy định phân bổ chỉ tiêu, xếp hạng môi trường cho các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Đề án kiểm soát đặc biệt các cơ sở, dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; Rà soát, tăng cường thanh, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường như diệt nhuộm, xi mạ, nhiệt điện...

     Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ và các đơn vị đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên liên quan đến việc cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh; Dự báo khí tượng thủy văn; Đổi mới công tác thanh, kiểm tra; Việc tiếp tục giám sát công tác BVMT tại Formosa Hà Tĩnh…

     Phát biểu kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên nhận định, phân tích những tồn tại cần khắc phục trong công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, công tác cải cách TTHC ngành TN&MT… Trên cơ sở đó, yêu cầu các đơn vị trực thuộc đưa ra những giải pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời. Thứ trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của các nhà báo đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành TN&MT và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, đồng hành, chia sẻ của các cơ quan thông tấn, báo chí.

 

Gia Linh

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2041470