--%>

     Ngày 22/10/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp với các tiểu ban để kiện toàn nội dung, sẵn sàng cho Hội nghị toàn quốc về quản lý CTR năm 2019.

     Hội nghị toàn quốc về quản lý CTR năm 2019 sẽ là dấu mốc quan trọng, tác động tới tư duy, hành động của nhiều tầng lớp nhân dân về quản lý, xử lý CTR. Đồng thời, sẽ đánh giá chính xác được những bất cập, nguyên nhân của những tồn đọng về quản lý CTR trong thời gian qua và đưa ra lộ trình cho những chính sách, mô hình mới, mục tiêu mới cũng như các phương thức quản lý CTR đồng bộ, nhất quán và giải quyết được những tồn tại như hiện nay.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, tại các hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị, các đơn vị trong tiểu ban tổ chức cần tham vấn, mời chuyên gia trong nước và nước ngoài để thảo luận và chỉ ra những tồn tại về tình trạng ô nhiễm do rác thải, lãng phí tài nguyên từ rác thải, công tác quản lý, phân công trách nhiệm, xây dựng các mô hình kinh tế chuyển đổi rác thải thành tài nguyên…; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, học tập những mô hình công nghệ hiện đại, tiên tiến cũng như những chính sách, pháp luật liên quan của các nước trên thế giới. Bộ trường mong muốn, Hội nghị sẽ nhận được nhiều sự tham vấn của các chuyên gia nhằm đưa ra giải pháp tối ưu về xử lý rác thải nhựa đại dương, rác thải nhựa dùng một lần; những bãi rác đã tồn tại từ trước đây gây bức xúc trong dư luận. Cùng với đó, tìm ra giải pháp chính sách cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp có những hành động cụ thể trong xử lý CTR, tăng cường thu gom sản phẩm có nguy cơ phát thải CTR ra môi trường; thực hiện nghiêm chính sách người gây ô nhiễm phải trả tiền; đánh giá lại thực trạng quy hoạch hạ tầng liên quan đến xử lý rác bao gồm: thu gom, phân loại, trung chuyển ở nông thôn và thành thị…

      Từ kết quả của Hội nghị, Bộ TN&MT sẽ xây dựng Dự thảo Chỉ thị về các giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm tăng cường công tác quản lý CTR để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ ban hành Danh mục công nghệ xử lý CTR khuyến khích triển khai, áp dụng tại Việt Nam.

 

Hoàng Đàn

 

     Hội nghị toàn quốc về quản lý CTR 2019 bao gồm 1 Hội nghị toàn thể do Thủ tướng chủ trì, sẽ kết luận những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chiến lược về quản lý CTR, trong đó tập trung là CTR sinh hoạt và 3 hội thảo chuyên đề:

     Chuyền đề 1: Quy định quản lý Nhà nước về CTR sinh hoạt; quy hoạch quản lý, xử lý sinh hoạt; cơ chế tài chính, nguồn lực đầu tư, xã hội hóa và ưu đãi đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt.

     Chuyên đề 2: Mô hình công nghệ xử lý CTR, mô hình quản lý, xử lý CTR sinh hoạt.

     Chuyên đề 3: Xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, vai trò của cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội trong các hoạt động quản lý, xử lý chất thải. 

     Trong khuôn khổ Hội nghị cũng sẽ diễn ra Triển lãm về quản lý CTR với gần 50 gian hàng, nhằm giới thiệu thành tựu trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt; trưng bày và giới thiệu những hình ảnh về hoạt động cộng đồng chung tay quản lý CTR sinh hoạt của các địa phương trong cả nước; triển lãm thành tựu công nghệ mới về trang thiết bị phục vụ công nghệ xử lý CTR sinh hoạt…

 

Thống kê

Lượt truy cập: 1379204