--%>

    Ngày 8/1/2019, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

    Tham dự Hội nghị còn có: Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung… và đại diện Bộ, ban ngành Trung ương cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Lãnh đạo UBND một số tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT 63 tỉnh, TP.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

    Bước vào nhiệm kỳ 2016 - 2021, hòa chung với không khí phấn khởi của cả nước sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngành TN&MT với quyết tâm đổi mới, sáng tạo đã bắt tay vào xây dựng Chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ, đặt mục tiêu cụ thể cho từng năm, nhằm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 và Nghị quyết của Đại hội. Quá trình triển khai thực hiện, ngành đã phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Nhiều vấn đề tồn tại tích tụ từ giai đoạn trước như cơ chế chính sách, mô hình tăng trưởng thiếu bền vững dựa nhiều vào tài nguyên, nhân lực giá rẻ; suy thoái, lãng phí trong sử dụng tài nguyên; khiếu kiện liên quan đất đai diễn biến phức tạp; tình trạng hạn hán diễn ra gay gắt tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn nghiêm trọng chưa từng có xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, đã xảy ra sự cố môi trường biển gây hậu quả nghiêm trong tại 4 tỉnh miền Trung, đặt ra những thách thức to lớn về an ninh môi trường.

    Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, đặc biệt là nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của các địa phương, toàn ngành đã bám sát phương châm chỉ đạo “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ, chủ động ứng phó, giải quyết một cách khoa học, để từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tập trung tháo gỡ các rào cản, giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển; tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trên các lĩnh vực.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

 

Tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý TN&MT

    Hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT tiếp tục được hoàn thiện. Trong năm qua, Bộ đã hoàn thành tổng kết, sơ kết 3 Nghị quyết quan trọng về tài nguyên và môi trường gồm: Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 19- NQ/CP về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT. Trên cơ sở kết quả tổng kết, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành đã tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI. Bên cạnh đó, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 36/36 đề án (đạt tỷ lệ 100%); đôn đốc, phối hợp với các địa phương rà soát, ban hành hàng trăm văn bản theo thẩm quyền và phân cấp để tạo thành hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý TN&MT từ Trung ương đến cơ sở.

    Mặt khác, hoạt động thanh, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được đổi mới, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ thực tiễn. Năm 2018, toàn ngành đã tiến hành 2.707 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 7.310 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 116 tỷ đồng, thu hồi 695 ha đất; Tiếp 6.067  lượt người, trong đó có 119 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 12.810 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo (giảm 8,65% so với năm 2017), trong đó có 8.850 lượt đơn đủ điều kiện xử lý; đã có văn bản hướng dẫn, giải quyết 6.700 đơn thư, đạt 76%. Cùng với đó, Bộ đã tiếp nhận 1.907 thông tin qua đường dây nóng, trong đó đã hướng dẫn trực tiếp 486 thông tin, có văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ đối với 1.415 thông tin (đã nhận được phản hồi kết quả xử lý của địa phương đối với 605 thông tin, qua đó có 90% thông tin công dân cung cấp là chính xác), còn 6 thông tin hiện Bộ đang xử lý.

    Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Bộ đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Ngày 9/8/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTNMT để quán triệt các đơn vị việc sử dụng văn bản điện tử xác thực chữ ký số, hiện 100% văn bản được số hóa và cập nhật vào Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 99 TTHC (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 72 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 (có 11 TTHC kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia), vượt mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 63 TTHC.

    Trong lĩnh vực môi trường, Bộ đã tiến hành đổi mới phương thức quản lý từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa. Đến nay, nhiều dự án lớn, trong đó có Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), Công ty Lee&Man tại Hậu Giang, Alumin Nhân Cơ, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Công ty Cổ phần thép Hòa Phát - Dung Quất, một số nhà máy nhiệt điện... đã được kiểm soát chặt chẽ về BVMT để đi vào vận hành chính thức, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, các địa phương đã chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án công nghệ cao, dự án có tỷ lệ đầu tư về môi trường lớn, từng bước tiệm cận hài hòa giữa phát triển kinh tế với BVMT, cải thiện chất lượng tăng trưởng; Nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường, chủ động triển khai các biện pháp giám sát trong quá trình thử nghiệm và vận hành kết nối trực tuyến với hệ thống giám sát của Sở TN&MT không để phát sinh các sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, qua đó chặn đà suy giảm môi trường.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

    Đặc biệt, trước tình trạng một số lượng lớn phế liệu tồn đọng tại các cảng biển, Bộ đã khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; bổ sung các quy định đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hoạt động nhập khẩu phế liệu, tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Ngoài ra, Bộ cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu và có báo cáo tham mưu Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp xử lý phế liệu tồn đọng.

    Trong năm 2018, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xử lý triệt để 233/366 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (tăng 62 cơ sở so với năm 2016); Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 12%, tăng khoảng 5% so với giai đoạn 2011 - 2015; Tỷ lệ chất thải rắn đạt 85,5% (năm 2010 đạt 82%, năm 2015 đạt xấp xỉ 85%); 118 cơ sở xử lý chất thải nguy hại được Bộ cấp phép với công suất xử lý khoảng 1.500 nghìn tấn/năm (tăng 5 cơ sở so với năm 2017); Xử lý hơn 60 điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật, phát hiện mới và kiểm soát chặt chẽ hơn 400 khu vực môi trường bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; Xác định danh mục 160 làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

    Tuy nhiên, công tác quản lý TN&MT vẫn tồn tại một số hạn chế: các cơ chế toàn cầu mới về phát triển bền vững, ứng phó BĐKH đang tạo ra các rào cản phi thương mại liên quan đến môi trường; Khiếu kiện về đất đai đã giảm trong năm qua nhưng vẫn còn phức tạp ở một số địa phương, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý về TN&MT ngày càng lớn trong khi phải thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy…

Năm 2019: Tạo đột phá, tăng tốc phát triển

    Năm 2019, toàn ngành TN&MT sẽ đặt quyết tâm cao, quán triệt sâu sắc phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" để tạo đột phá, tăng tốc phát triển. Nội bật là các nội dung như: Tạo đột phá trong thể chế, chính sách, pháp luật về BVMT, quản lý tài nguyên, ứng phó với BĐKH; Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo; Đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia thông qua quản lý thông minh, sử dụng bền vững tài nguyên nước; Từng bước phát huy giá trị địa chất, địa mạo, khoáng sản chiến lược vào phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường điều phối liên vùng, tạo cơ chế tài chính, đầu tư, phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH, ứng dụng điểm cho đồng bằng sông Cửu Long tiến tới nhân rộng cho các vùng khác trên cả nước; Phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực biển chất lượng cao, tăng cường điều tra cơ bản để vươn ra, làm chủ biển; Nâng cao năng lực cán bộ, kỷ luật kỷ cương hành chính, tận dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng…

    Về lĩnh vực môi trường, tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, hành động BVMT, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Cụ thể: Triển khai lập Quy hoạch BVMT quốc gia; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia làm cơ sở phân vùng, định hướng đầu tư, phát triển các ngành kinh tế, đảm bảo phù hợp với ngưỡng chịu tải của môi trường; Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế để giảm thiểu, quản lý chặt chẽ rác thải nhựa từ đất liền ra đến đại dương; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; BVMT các lưu vực sông, cải thiện, phục hồi môi trường…

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

 

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành TN&MT. Thủ tướng nhấn mạnh: "Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành TN&MT đã đi đúng hướng, tạo ra những gam màu tươi sáng hơn trong bức tranh về quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó BĐKH, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước theo hướng bền vững". Theo Thủ tướng, những thành tựu của ngành TN&MT trong năm 2018 có thể kể đến như nhiều Nghị quyết quan trọng đã được xây dựng và trình ban hành: Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

    Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đặt ra 4 vấn đề trọng tâm đối với ngành TN&MT đó là: Ngăn chặn tình trạng nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam; Phát triển bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Ứng phó với BĐKH toàn cầu, đặc biệt lưu ý BĐKH ở đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở sông biển ở miền Trung và sạt lở núi cũng như lũ quét, lũ ống ở miền Bắc; Xã hội hóa nguồn lực, kinh tế tài chính trong TN&MT.

    Trong thời gian tới, ngành cần rà soát, hoàn thiện tất cả các quy chuẩn về môi trường tiệm cận với quy chuẩn, tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực để thiết lập hàng rào kỹ thuật BVMT; đổi mới công tác định giá đất theo các chuẩn mực quốc tế, chống thất thoát, lãng phí; chú trọng các nguy cơ liên quan đến sạt lở, lún sụt, động đất cũng như khám phá các giá trị địa chất Việt Nam để bảo vệ, phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cần ban hành bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả BVMT của các tỉnh, TP nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả BVMT. Đặc biệt, “Ngành TN&MT cần phấn đấu trở thành ngọn cờ đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử, đi đầu trong phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm… để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2019 và các năm tiếp theo”, Thủ tướng nhấn mạnh.

    Thay mặt lãnh đạo và tập thể cán bộ ngành TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, 4 vấn đề trọng tâm, cũng là 4 câu hỏi lớn mà Thủ tướng đặt ra với ngành TN&MT sẽ được toàn ngành thảo luận và từ đó tiếp tục thay đổi, đổi mới từ tư duy, nhận thức để đi đến hành động. Thời gian tới, toàn ngành sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch về quản lý TN&MT; Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ quan TN&MT tại địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh thanh, kiểm tra đối với các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát BĐKH; Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

 

    Trong khuôn khổ Hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để xây dựng và phát triển ngành TN&MT trong thời gian tới.

     Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, phát triển ngành TN&MT khó khăn hơn so với những năm trước, với nhiều thách thức trong BVMT, tác động của thiên tai và sự thay đổi của thế giới… Do đó, ngành cần có cơ chế, chính sách để sáng tạo và phát triển, sử dụng có hiệu quả 1% ngân sách mà nhà nước dành cho quản lý tài nguyên môi trường. Cùng với đó, muốn giải quyết ba bài toán khó là biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún, cần cân nhắc nghiên cứu kỹ lưỡng để có giải pháp từ cấp bách đến lâu dài; Khẩn trương kết nối ứng dụng những thành quả tốt nhất trong tất cả lĩnh vực của tài nguyên môi trường như khí tượng thủy văn, quản lý đất đai, số hóa thông tin địa lý…

      Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2018, mặc dù 95% chất thải rắn y tế được xử lý ở bệnh viện; 100% bệnh viện cam kết xanh, sạch đẹp, thân thiện; 80% bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hài lòng với dịch vụ và không gian xanh, sạch đẹp ở bệnh viện và các cơ sở y tế, nhưng qua khảo sát 3.000 người bệnh tại nhiều bệnh viện trên cả nước, yếu tố khiến người bệnh kém hài lòng nhất không phải là chất lượng khám chữa bệnh hay thái độ phục vụ của y bác sĩ mà chính là… nhà vệ sinh bệnh viện. Vì vậy, Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nên có đầu mối về cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này. Đồng thời, đổi mới cơ chế tài chính, tiến tới tính đúng, tính đủ giá dịch vụ xử lý chất thải rắn, rác thải y tế…

     Là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho rằng, muốn phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH ở vùng ĐBSCL, cần cụ thể hóa, hình thành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH. Bên cạnh đó, tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai và thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, trong đó, chú trọng tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách về thuê đất giao cho nhà đầu tư. Theo kinh nghiệm của An Giang, nên xây dựng một đề án tạo quỹ đất, triển khai tập trung đất đai. Mặt khác, thanh, kiểm tra việc sử dụng đất nông lâm trường, kể cả quỹ đất nông lâm trường do các cơ quan của Bộ Quốc phòng quản lý.

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2893578