--%>

     Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, từ ngày 14/12/2017, Bộ TN&MT sẽ thực hiện liên thông đối với 11 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực (Môi trường; Tài nguyên nước; Biển và hải đảo) bằng 9 quy trình giải quyết cụ thể theo Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2017 về Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.​.​

     Theo đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ của các TTHC khác nhau tại Bộ phận một cửa của Bộ hoặc qua dịch vụ bưu chính hay qua hình thức trực tuyến sẽ được Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt một lần (một hội đồng thẩm định duy nhất, một đoàn kiểm tra thực địa duy nhất…) và trả một lúc các kết quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

     Việc thực hiện Quy trình liên thông mới sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh. Không chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi, cơ quan giải quyết TTHC cũng được hưởng những lợi ích tương ứng khi triển khai thực hiện liên thông giải quyết TTHC, cụ thể:

     Về tiết kiệm thời gian: doanh nghiệp có thể rút ngắn trung bình 54% thời gian giải quyết TTHC, một số trường hợp thời gian có thể rút ngắn lên đến khoảng 2/3, tương đương trên 60% thời gian.

     Về tiết kiệm chi phí: doanh nghiệp có thể tiết kiệm trung bình 30% chi phí tuân thủ, một số trường hợp có thể tiết kiệm lên đến 60% chi phí thực hiện TTHC.

     Căn cứ vào tình hình, kết quả triển khai thí điểm, Bộ TN&MT dự kiến sẽ mở rộng liên thông thêm các TTHC khác trong thời gian tới; đồng thời, pháp lý hóa việc liên thông TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật để các địa phương triển khai liên thông TTHC trong lĩnh vực TN&MT trên phạm vi cả nước.

 

 

Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 347571