--%>

     Ngày 27/3/2019, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ Quý I năm 2019. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và đông đảo phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí.

 

Toàn cảnh buổi họp báo

 

     Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Chính phủ, Bộ TN&MT tổ chức họp báo thường kỳ với một số nội dung chính: Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II năm 2019; Công tác quản lý nhà nước về BVMT; Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về định hướng chiến lược phát triển đồng bằng sông Cửu Long; Nhận định xu thế khí tượng thuỷ văn từ tháng 4 - 8/2019.

    Theo báo cáo, trong Quý I năm 2019, Bộ TN&MT đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị; triển khai việc giao dự toán ngân sách nhà nước; xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, Chương trình công tác, xây dựng văn bản pháp luật năm 2019; Huy động nguồn lực cho việc nghiên cứu sửa đổi Luật BVMT. Cụ thể, Bộ đã trình Chính phủ Ban hành Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 4/1/2019 về hoạt động viễn thám, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ để tạo thành hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; xây dựng dữ liệu, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng cho ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong quản lý lãnh thổ, điều tra cơ bản, phát triển đô thị thông minh và tự động hóa.

    Về lĩnh vực môi trường, Bộ đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT; dự thảo Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước theo ý kiến của các thành viên Chính phủ; tập trung xây dựng các quy hoạch về BVMT; hoàn thiện dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ 6 thực hiện Công ước đa dạng sinh học; triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ về tiếp nhận nhiệm vụ thống nhất đầu mối quản lý chất thải rắn, xử lý các vướng mắc liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về các chủ trương, giải pháp cấp bách về xử lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

     Nhiệm vụ trọng tâm Bộ TN&MT trong quý II/2019 bao gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, quản lý tổng hợp biển và hải đảo; Trình Chính phủ Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhin đến năm 2050; Tổ chức Hội nghị Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất; Triển khai quyết liệt Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng BVMT của các tỉnh/TP. Đồng thời, tăng cường công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; Hoàn thiện kế hoạch xây dựng Đề án tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.

     Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Lê Công Thành và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến lĩnh vực TN&MT mà các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm như: Việc một số nhà máy xử lý rác thải nguy hại ở Hải Dương gây ô nhiễm môi trường; Công tác quản lý nhập khẩu phế liệu, rác thải nhựa; Quan điểm của Bộ về việc xử lý sai phạm đất rừng ở huyện Sóc Sơn; Hướng xử lý nước rỉ từ bãi xỉ rác của Formosa; Tiến độ giao vùng biển để tập đoàn Hoà Phát nhận chìm 15 triệu m3 vật chất xuống vùng biển Dung Quất…

    Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, các phóng viên, cơ quan thông tấn, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi đúng, trúng và toàn diện tới mọi lĩnh vực mà Bộ TN&MT quản lý. Chính sự quan tâm của báo chí đã, đang và sẽ giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt thêm nhiều vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, đồng thời truyền tải được những thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực TN&MT. Thứ trưởng đề nghị Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền thu thập, ghi nhận ý kiến, câu hỏi của các phóng viên báo, đài để gửi đến những đơn vị chức năng của Bộ TN&MT trả lời theo quy định. 

 

    Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 2081933