--%>

     Ngày 5/6/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Vụ trưởng phụ trách lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng, khí hậu - Bộ Môi trường, Đất đai và Biển Italia Francesco La Camera đã ký kết Bản ghi nhớ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu (BĐKH), trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni.

     Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp tác trong các nội dung chính, bao gồm: thích ứng, giảm nhẹ, đánh giá rủi ro và tổn thương do BĐKH.

     Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho rằng, việc ký kết Bản ghi nhớ giữa hai Bộ chính là tiền đề để thúc đẩy quan hệ hợp tác, trước hết là trong các lĩnh vực quản lý rủi ro, ứng phó với BĐKH của hai quốc gia. Sau khi ký kết, đầu mối của hai bên sẽ sớm xây dựng kế hoạch thực hiện chung, báo cáo lãnh đạo của hai Bộ phê duyệt để triển khai thực hiện.

 


Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Vụ trưởng phụ trách lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng,

khí hậu - Bộ Môi trường, Đất đai và Biển Italia ký Francesco La Camera ký kết Bản ghi nhớ hợp tác  

 

     Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng đề nghị Đại sứ quán, Bộ Môi trường, Đất đai và Biển Italia xem xét, hỗ trợ Bộ TN&MT Việt Nam thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các cơ quan khác của Italia trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn II” cho khu vực Nam Trung bộ và định hướng duy trì, mở rộng kết quả đạt được ra các vùng khác. Đồng thời, xem xét, hỗ trợ Việt Nam xây dựng, ban hành, phổ biến các văn bản nhằm triển khai thi hành Luật Khí tượng Thủy văn.

     Về tài nguyên nước, Thứ trưởng đề nghị, Italia tiếp tục hỗ trợ tư vấn Việt Nam sớm hoàn thành Đề cương Dự án “Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống quan trắc, giám sát và dự báo thời gian thực, phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Ba - sông Hồng”, trình Chính phủ Italia và Chính phủ Việt Nam.

 

Hai bên trao văn kiện ký kết

 

     Trong lĩnh vực môi trường, giúp Bộ TN&MT Việt Nam xây dựng năng lực và đào tạo tập huấn về sử dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá môi trường chiến lược; Thử nghiệm áp dụng công nghệ GIS trong đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch phát triển ngành cụ thể phù hợp với Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của Việt Nam.  

     Ông Francesco La Camera - Vụ trưởng phụ trách lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng, khí hậu - Bộ Môi trường, Đất đai và Biển Italia khẳng định, Italia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực TM&MT. Theo đó, Italia sẽ cùng Việt Nam triển khai các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận Pari về BĐKH, trong đó có Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Với tư cách là quốc gia tài trợ cho sáng kiến về xây dựng hệ thống báo cáo quốc gia phục vụ thực hiện NDC, Italia sẽ hỗ trợ Việt Nam về vấn đề này. Cùng với đó, Italia cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam công nghệ dự báo lượng mưa trong khoảng không gian 50 m2, báo trước 6 tiếng, với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ Italia.

     Ông Francesco La Camera cũng mong muốn, các doanh nghiệp tư nhân của Italia sẽ được đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, BĐKH, viễn thám, dự báo khí tượng thủy văn, tài nguyên nước…

 

Thanh Huyền (Theo Monre)

Thống kê

Lượt truy cập: 2028769