--%>

     Ngày 9/8/2018, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã có buổi tiếp Phó trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Hà Nội Kakioka Naoki.

     Trao đổi tại buổi tiếp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và ông Kakioka Naoki đã cùng điểm lại kết quả của một số dự án đã và đang được hai bên phối hợp thực hiện. Cụ thể;

     “Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC)” là kênh để JICA và các đối tác Việt Nam trao đổi thường xuyên và đóng góp vào việc xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực ứng phó với BĐKH tại Việt Nam.

 

Toàn cảnh buổi tiếp

 

     Dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA)” đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nói chung và UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện cam kết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được nêu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

     Về Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (SPI-NDC) với mục tiêu tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cam kết trong NDC của Bộ TN&MT, các cơ quan đầu mối của Bộ cũng như tăng cường thực hiện hiệu quả chính sách huy động sự tham gia của khu vực tư nhân trong quá trình thực hiện NDC. Tháng 5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật SPI-NDC. Hiện Cục BĐKH đang phối hợp với phía Nhật Bản và các đơn vị liên quan xây dựng Văn kiện dự án để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

     Đối với Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông”, JICA đã phối hợp với Bộ và các Sở TN&MT một số tỉnh tăng cường năng lực quản lý môi trường nước sông liên tỉnh và hình thành kế hoạch hành động về quản lý tổng hợp nguồn nước tại các lưu vực sông ở Việt Nam.

    Thời gian tới, nhằm góp phần quản lý môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với BĐKH tại Việt Nam, Bộ sẽ phối hợp với JICA đề xuất dự án “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ” nhằm mục đích tăng cường năng lực cho Tổng cục Khí tượng thủy văn và các đơn vị có liên quan trong dự báo thời tiết, phân tích dữ liệu và khai thác hiệu quả các trang thiết bị khí tượng thủy văn; Dự án “Hỗ trợ đánh giá công nghệ các bon thấp thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam” (dự án TNA-NDC) nhằm sử dụng hỗ trợ kỹ thuật của JICA cho hoạt động đánh giá công nghệ các bon thấp thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)  của Việt Nam.

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2005936