--%>

     Ngày 8/3/2018, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã chủ trì buổi Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ về quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2018 - 2021.

     Mục tiêu của Chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Bộ TN&MT và Bộ GTVT về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó với BĐKH trong hoạt động GTVT, đặc biệt là công tác lập, phê duyệt quy hoạch, thẩm định, thực hiện đầu tư các dự án của ngành GTVT. Đồng thời, phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Bộ nhằm quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về TN&MT trong hoạt động GTVT.

 

Hai bên trao đổi văn kiện hợp tác vừa ký kết

 

     Theo đó, Bộ TN&MT và Bộ GTVT sẽ phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ; Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án, dự án; Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực có liên quan; Chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH…

     Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, hầu hết các dự án, công trình của Bộ đều có tác động đến môi trường, đặc biệt là những dự án, công trình trọng điểm quốc gia và đều nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Lãnh đạo cũng như các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. Điển hình như Dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1 - đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Ngoài ra, ở các lĩnh vực giao thông đường bộ, hàng hải, hàng không… đều có tác động lớn đến môi trường, và những thông tin về BĐKH, khí tượng thủy văn, đánh giá tác động môi trường… là những điều kiện quan trọng để ngành GTVT áp dụng phát triển ngành nói chung, từng dự án cụ thể nói riêng.

 

Toàn cảnh buổi Lễ

 

     Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, những thành tựu của ngành GTVT trong thời gian qua đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, giúp kết nối giữa các địa phương với nhau và giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết các phương tiện giao thông đều phát thải khí CO2 và các dự án GTVT đều sử dụng đất đai, tác động đến tài nguyên, đa dạng sinh học… Bên cạnh đó, trong bối cảnh mới, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và sự cạnh tranh sắp tới trong các Hiệp định thương mai tự do cũng như các Hiệp định về BĐKH… sẽ có tác động đến ngành TN&MT, GTVT từ đất liền đến sông ngòi, biển. Vì vậy, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu hai bên cùng bàn bạc, tìm ra các giải pháp tốt nhất, sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành TN&MT cũng như của ngành GTVT để chúng ta luôn có những dự án, công trình xanh, giao thông kinh tế các bon thấp... Do đó, việc ký kết hợp tác là cơ hội để hai bên cùng đồng hành, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

     Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị, cùng với thỏa thuận vừa ký kết, hai ngành sẽ triển khai đến các Sở TN&MT và GTVT ở các địa phương. Bộ trưởng giao Tổng cục Quản lý đất đai làm đầu mối thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai Bộ trong giai đoạn 2018 - 2021.

 

Huy Hoàng (Theo Monre)

 

Thống kê

Lượt truy cập: 1410830