--%>

     Vừa qua, Bộ Tài chính đã đề nghị điều chỉnh khung thuế BVMT đối với túi ni lông từ mức 30.000 - 50.000 đồng/kg hiện nay lên mức 40.000 - 200.000 đồng/kg.

     Mức thuế BVMT đối với túi ni lông đang áp dụng hiện hành là 40.000 đồng/kg. Bộ Tài chính đề xuất khung thuế nói trên theo mức thuế tối thiểu điều chỉnh tăng bằng mức thuế cụ thể đang áp dụng; mức thuế tối đa điều chỉnh tăng bằng 4 lần mức thuế tối đa trong khung thuế hiện hành.

     Theo giải thích của Bộ Tài chính, với mức thuế 40.000 đồng/kg hiện nay tương đương khoảng 200 - 400 đồng/túi và 1 ký túi ni lông có thể có 100 - 200 túi, nếu tăng lên mức tối đa khung áp dụng hiện nay là 50.000 đồng/kg thì tương đương 250 - 500 đồng/túi.

 


 

     Trong khi đó, theo kinh nghiệm quốc tế thì nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế BVMT cao hoặc cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông. Cụ thể như ở Anh đánh thuế 15 cent/túi (tương đương 4.500 đồng/túi); Ailen là 15 cent/túi (tương đương 4.500 đồng/túi); Estonia đang dự kiến thu thuế đối với túi ni lông ở mức 2 kroons/túi (tương đương 3.000 đồng/túi). Một số nước khác còn cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông mỏng như Trung Quốc cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông có độ dày nhỏ hơn 0,025 mm.

     Bộ Tài chính cho rằng, khung và mức thu thuế BVMT đối với túi ni lông của Việt Nam là rất thấp so với các nước trên thế giới, nên chưa có tác động nhiều tới hạn chế việc sản xuất, sử dụng túi ni lông.

     Do đó, cùng với các biện pháp quản lý khác, để góp phần thực hiện mục tiêu giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy, phù hợp với thông lệ quốc tế, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh khung mức thuế BVMT đối với túi ni lông từ mức 30.000-50.000 đồng/kg lên mức 40.000 - 200.000 đồng/kg.

     Nội dung điều chỉnh tăng thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế thể hiện tại Khoản 6, Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế BVMT dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 6/2017, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp tháng 8/2017 và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2017.

 

An Vi

Thống kê

Lượt truy cập: 2136852