--%>

 

 

 

     Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ TN&MT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng. Sở TN&MT Bắc Ninh tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng cụ thể như sau:

 

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

 Lãnh đạo Sở

 Nguyễn Đại Đồng

 Phó Giám đốc

 0912.298.158

 nddong.stnmt@bacninh.gov.vn

2

 Chi cục BVMT

 Lưu Xuân Hùng

 Chi cục trưởng

 0912.621.667

 lxhung.stnmt@bacninh.gov.vn

3

 Chi cục BVMT

 Lê Đức Thọ

 Phó Chi cục trưởng

 0982.557.036

  ldtho.stnmt@bacninh.gov.vn      

4

 Chi cục BVMT

 Đặng Văn Đường

 Phó Chi cục trưởng

 0989.550.637

 dvduong.stnmt@bacninh.gov.vn

     

Phương Tâm

Thống kê

Lượt truy cập: 1016820