--%>

     Mới đây, Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã công bố Kế hoạch mới, với tên gọi Tiêu chuẩn danh mục tái tạo (Renewable Portfolio Standard), trong đó, điều chỉnh lại mục tiêu, phấn đấu đạt ít nhất 35% năng lượng tiêu thụ vào năm 2030 phải là năng lượng tái tạo.

 

 

    Đây là con số hết sức tham vọng so với mục tiêu chỉ chuyển sang sử dụng 20% năng lượng “phi hóa thạch” vào năm 2030 đã đề ra trước đó. Bắc Kinh cũng nâng khung quy định cho các địa phương, và yêu cầu các doanh nghiệp không đáp ứng được tiêu chuẩn phải đóng thêm chi phí. Những khoản tài chính sẽ được sử dụng cho các dự án năng lượng tái tạo của Chính phủ. Trong năm 2015, Trung Quốc đã chi khoảng 103 tỷ USD cho các dự án dạng này, chiếm tới 36% tổng mức đầu tư của thế giới. 

     Đối với Trung Quốc, vốn đã tạo được thế mạnh trong việc sản xuất năng lượng tái tạo, việc nâng tỉ lệ sử dụng loại năng lượng mới cũng giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, giảm nhu cầu và sự lệ thuộc đối với hoạt động nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ các quốc gia khác trên thế giới. 

 

Bình Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 2243049