--%>

     Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, xác định chủ đề công tác năm 2018 là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

 

 

     Cụ thể, Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác BVMT trong giai đoạn tới với quyết tâm thay đổi, chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống. Quy hoạch và sớm triển khai các vùng bảo tồn đặc biệt đối với tài nguyên rừng, biển thuộc vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Cô Tô. Trong năm 2018, chủ trương “bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững, trở thành nơi hội tụ những giá trị của cuộc sống.

     Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường và tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi các nội dung cam kết. Xây dựng bổ sung các tiêu chí để làm căn cứ chấp thuận các dự án đầu tư nhằm tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Khởi công và triển khai Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP.Hạ Long. Tập trung đào tạo, tập huấn chuyên môn cho các cán bộ từ cấp xã; nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Rà soát, bổ sung các chế tài xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường…

 

Nguyệt Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 2490860