--%>

     Ngày 19/10/2018, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Coca-cola Việt Nam tổ chức Diễn đàn “BVMT vì sự  phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng”. Tham dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức.

 

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

 

     Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết, từ năm 2016 - 2017, Bộ TN&MT đã phối hợp với các địa phương xử lý được 80 vụ việc, điểm nóng về môi trường; hình thành các tổ giám sát đối với các cơ sở, dự án lớn như: Nhà máy sản xuất Alumnia Nhân Cơ, Tân Rai, Formosa Hà Tĩnh, Lee&Man, Lọc hóa dầu Nghi Sơn… Qua đó, chuyển từ thế bị động sang chủ động trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

    Cùng với đó, để góp phần giải quyết các vấn đề nóng, bức xúc trong lĩnh vực BVMT, từ năm 2017, đường dây nóng về môi trường xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương đã được thiết lập, triển khai và đạt kết quả tích cực, với 450 kiến nghị được xử lý dứt điểm (chiếm 50%); 300 kiến nghị được xác minh và có phương án xử lý (chiếm 30%).

    Nhìn chung, với sự nỗ lực, sáng kiến của Việt Nam trong BVMT, tình trạng ô nhiễm môi trường đã được kiềm chế, chất lượng môi trường cơ bản được cải thiện; một số dự báo tác động xấu tới môi trường từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã được ngăn ngừa có hiệu quả; ý thức chấp hành các quy định pháp luật về BVMT của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, nhiều hành vi vi phạm có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường, sức khỏe của người dân đã dần được khắc phục và có chiều hướng giảm so với năm trước.

    Trước những cơ hội, thách thức và vấn đề đặt ra đối với công tác BVMT trong giai đoạn hiện nay, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước; Bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT; Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật BVMT; Thiết lập và triển khai có hiệu quả các cơ chế xã hội hóa nhằm huy động tổng lực sự tham gia của toàn xã hội; Áp dụng hệ thống các tiêu chí đánh giá, sàng lọc, lựa chọn ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường. Đồng thời, tận dụng có hiệu quả các thành tựu về khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý môi trường…

    Trong khuôn khổ Diễn đàn, các diễn giả cùng đại biểu đã thảo luận về 2 nội dung chính: Môi trường - Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng; Các sáng kiến xây dựng môi trường không rác thải.

 

Đỗ Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 1576455