--%>

     Ngày phát hành: 9/3/2018

     Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia
     Tác giả: Võ Đình Long, Lê Huy Bá (cb), Nguyễn Xuân Hoàn, Đinh Đại Gái, Thái Vũ Bình

     Loại sách: Sách đại học
     ISBN: 978-604-73-5934-9
     Trọng lượng: 1400 gram

     Kích cỡ: 16 x 24 cm
     Số trang: 1262 trang
     Dạng bìa: Bìa mềm

     Mã sản phẩm: 01442348

     Giá bìa: 440.000 vnđ

     Giá bán: 440.000 vnđ

    Có thể nói rằng, nông nghiệp và nông thôn trong thời đại công nghiệp hóa, đô thị hóa vẫn đóng một vai trò quan trọng - làm cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tại Việt Nam, 75% dân số vẫn làm nông nghiệp và sống trong nông thôn. Người nông dân vẫn luôn nhận thức được rằng, ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cuộc sống của họ. Nguyên nhân chính của ô nhiễm môi trường là do con người gây ra, cho dù họ có hay không có chủ ý. 

 

 

     Nhiều tổ chức, nhiều quốc gia trên thế giới đã quan tâm đến môi trường và BVMT. Nhiều tỷ đô la đã được bỏ ra để nghiên cứu, cũng như tìm những giải pháp tốt cho công tác BVMT nông nghiệp - nông thôn. Nhà xuất bản trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Bảo vệ môi trường nông nghiệp - nông thôn Việt Nam của tác giả GS.TSKH Lê Huy Bá cùng các cộng tác viên. Cuốn sách này là một công trình khoa học, được viết nghiêm túc và công phu, có nhiều thông tin quan trọng và bổ ích. Cuốn sách là tài liệu tham khảo trong giảng dạy, đồng thời là tài liệu khoa học cho các bạn nghiên cứu tìm hiểu về môi trường cũng như hiểu được tầm quan trọng phải BVMT.

     Cuốn sách gồm 2 phần và 34 chương:

     Phần 1: Các vấn đề cơ bản của môi trường nông nghiệp- nông thôn Việt Nam

     Chương 1: Sinh thái môi trường nông nghiệp - nông thôn

     Chương 2: Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật lên môi trường nông nghiệp, nông thôn

     Chương 3: Ảnh hưởng của dư lượng phân bón lên môi trường nông nghiệp, nông thôn

     Chương 4: Ảnh hưởng của ô nhiễm dầu lên môi trường nông nghiệp, nông thôn

     Chương 5: Ảnh hưởng của mặn hóa lên môi trường sinh thái nông nghiệp - nông thôn

     Chương 6: Ảnh hưởng của phèn hóa lên môi trường sinh thái nông nghiệp - nông thôn

     Chương 7:..v..v...

     Phần 2: Các chuyên đề: Kết quả nghiên cứu các đề tài về môi trường nông nghiệp- nông thôn 

     Chương 14: Ảnh hưởng của độc chất kim loại nặng trong môi trường đất - nước lên cây lúa và rau

     Chương 15: Ảnh hưởng của độc chất trong đất, trong cây đến đặc tính sinh vật và năng suất của một số giống cây trồng và đặc tính giống chịu phèn

     Chương 16: Xói mòn lưu vực sông Đồng Nai. Mối quan hệ giữa đất - nước - thảm phủ

     Chương 17: Suy thoái môi trường đất nông nghiệp tỉnh Tây Ninh

     Chương 18: Tồn dư và ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật lên môi trường nông nghiệp - nông thôn miền Đông Nam Bộ

     Chương 19:...v...v...

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 1015347