--%>

     Chủ đề của Ngày Đa dạng sinh học (ĐDSH) năm 2016 là “Bảo tồn ĐDSH để ổn định cuộc sống và sinh kế cộng đồng” với ý nghĩa nhấn mạnh vai trò và giá trị quan trọng của ĐDSH cũng như các thành phần của ĐDSH (hệ sinh thái, loài, nguồn gen) trong việc duy trì cuộc sống và sinh kế của cộng đồng.

   Nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế ĐDSH 22/5 và chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, ngày 20/5/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH phục vụ phát triển sinh kế cộng đồng”.

 

 

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Mai Thanh Dung đã nhấn mạnh những giá trị quan trọng của ĐDSH đối với đời sống của con người.  Theo đó, ĐDSH  là cơ sở để đảm bảo an ninh lương thực; duy trì nguồn gen vật nuôi, cây trồng; cung cấp vật liệu cho xây dựng và các nguồn nhiên liệu, dược liệu. ĐDSH cũng tạo nên các cảnh quan thiên nhiên, là cội nguồn của nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời các hệ sinh thái của ĐDSH còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên đất, nước, điều hòa khí hậu, giảm nhẹ tác hại do ô nhiễm và thiên tai.

    Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và thực hiện các Công ước quốc tế về bảo tồn ĐDSH như Công ước ĐDSH (Công ước CBD, 1994), Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (1989), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES, 1994)… Để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên ĐDSH, Tổng cục Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện Luật ĐDSH (được Quốc hội thông qua năm 2008) và xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai đưa Luật vào cuộc sống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của ĐDSH.

     Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý ĐDSH nhưng tài nguyên ĐDSH của Việt Nam vẫn đang trên đà bị suy giảm và suy thoái dưới áp lực của gia tăng dân số, khai thác quá mức tài nguyên sinh vật và sự đánh đổi với ưu tiên phát triển kinh tế. Những số liệu thống kê đã cho thấy diện tích rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng tiếp tục tăng qua các năm, diện tích rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn tiếp tục bị suy giảm, ô nhiễm môi trường, sự du nhập của các loài ngoại lai xâm hại và nạn cháy rừng… đã và đang gây ra những tác động không nhỏ tới việc suy giảm tài nguyên ĐDSH của quốc gia, cũng như gây ra những tác động tiêu cực đến ổn định sinh kế của nhiều cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào thiên nhiên.

   Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen thông qua việc chia sẻ một số kết quả đạt được từ hoạt động bảo tồn nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen, một số mô hình kinh doanh hiệu quả từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên. Đồng thời nêu một số vấn đề hiện nay còn vướng mắc và cần được quan tâm trong thời gian tới để đưa hoạt động bảo tồn và sử dụng tài nguyên ĐDSH nói chung, nguồn gen nói riêng bền vững và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

    Cùng ngày, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Tọa đàm Xây dựng Diễn đàn đối tác về bảo tồn ĐDSH và sử dụng bền vững dịch vụ hệ sinh thái nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các Bộ, ngành và các bên liên quan trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH. Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm, Cục Bảo tồn ĐDSH (Tổng cục Môi trường) đã trình bày sáng kiến thiết lập một diễn đàn về bảo tồn ĐDSH và sử dụng bền vững các hệ sinh thái nhằm vận động sự ủng hộ, tham gia của các đối tác trong việc hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách, nâng cao năng lực và huy động nguồn lực.

     Trong thời gian qua, để thực hiện mục tiêu bảo tồn của quốc gia và các cam kết quốc tế, Việt Nam đã nhận được nhiều sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tài chính từ các tổ chức hợp tác đa phương, song phương như UNDP, Ngân hàng thế giới, UNEP, ADB, FAO, ACB ...; từ các chính phủ Đức, Mỹ, Úc, Pháp, Canada, Đan Mạch, Thụy Điển…; từ các cơ quan đối tác như GIZ, Ngân hàng tái thiết Đức, WWF, IUCN, FFI…Ngoài cơ quan chính phủ, nhiều đối tác phát triển vẫn tiếp tục cam kết hỗ trợ cho Việt Nam thực hiện các mục tiêu về bảo tồn và phát triển bền vững. Thông qua các chương trình, dự án cụ thể về bảo tồn ĐDSH hoặc qua việc hỗ trợ phát triển ngành như môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản… Những sự hỗ trợ từ này đã đóng góp một phần hết sức quan trọng trong việc hoàn thiện khung chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức, thực hành tốt nhất trong bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH, góp phần BVMT, cải thiện sinh kế cho người dân.

 

Nguyên Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 133607