--%>

     Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Chương trình Con người và Sinh quyển và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hội thảo Khoa học công nghệ phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam.

 

 

     Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc khẳng định, các khu dự trữ sinh quyển có vai trò quan trọng, là nơi để bảo tồn nguồn gen hệ sinh thái, động vật, văn hóa bản địa. Việc tổ chức hội thảo này là dịp để các nhà quản lý khu dự trữ sinh quyển, các nhà khoa học trao đổi về những khó khăn vướng mắc của 9 khu dự trữ sinh quyển, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ giúp cho khu dự trữ phát triển bền vững.

     Khu dự trữ sinh quyển thế giới (Biosphere Reserves) là danh hiệu do UNESCO trao tặng cho các khu bảo tồn thiên nhiên có hệ động thực vật độc đáo, phong phú đa dạng. Theo định nghĩa của UNESCO, khu dự trữ sinh quyển thế giới là những khu vực có hệ sinh thái bờ biển hoặc trên cạn, có giá trị nổi bật về bảo tồn ĐDSH và phát triển bền vững.  Các khu dự trữ sinh quyển được các quốc gia đề cử và được UNESCO công nhận khi đáp ứng các tiêu chí của UNESCO. Mỗi Khu dự trữ sinh quyển có 3 chức năng: bảo tồn, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo. Hiện mạng lưới khu dự trữ sinh quyển có 669 khu tại 120 quốc gia.

     Việt Nam là quốc gia có tính ĐDSH cao của thế giới và khu vực. Năm 2000 UNESCO đã công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam là Cần Giờ. Đến năm 2015, UNESCO công nhận Lang Biang là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam.

     Từ năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam xem xét các nhu cầu của 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam về các vấn đề phát triển bền vững như hài hòa giữa bảo tồn ĐDSH với sinh kế của người dân, với phát triển kinh tế của địa phương, hài hòa giữa bảo tồn ĐDSH với bảo tồn văn hóa dân tộc, với phát huy tri thức bản địa…

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2796134