--%>

    Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, Bình Thuận triển khai nhiều hoạt động BVMT hướng về vùng nông thôn.

 

 

     Theo đó, các huyện trong tỉnh ra quân xử lý các vụ việc khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản (cát xây dựng, cát đen) ở nhiều nơi trong tỉnh, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác BVMT. Đồng thời, tổ chức các hoạt động BVMT có sự tham gia trực tiếp cộng đồng dân cư như: làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước tại huyện, thị, TP...

     Bình Thuận còn chủ động lồng ghép các chương trình, dự án khác nhau nhằm cải thiện môi trường nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, 95% dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ dân số nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm 80%, hộ gia đình có chuồng trại, gia súc hợp vệ sinh gần 55%, trường học có nước hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh trên 70%, trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh hơn 80%...

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 901697